Prostat Büyümesi Tanısı Nasıl Konur?

Anasayfa / Blog / Prostat Büyümesi Tanısı Nasıl Konur?

Prostat Büyümesi Tanısı Nasıl Konur?-

Prostat Büyümesi Tanısı Nasıl Konur?

Eğer işeme ile ilgili sıkıntılarınız varsa ve kendinizde prostat büyümesi olup olmadığını merak ediyorsanız bir üroloji doktoruna gitmelisiniz. Üroloji doktoru öncelikle size şikayetlerinizi soracaktır. Daha sonra sizden şikayetlerinizin şiddetini ve yaşam kaliteniz üzerine olan olumsuz etkisini belirlemek için oluşturulan bir skorlama sistemini doldurmanızı isteyecektir. Prostatın büyüdüğün anlaşılmasında prostatın makattan parmakla muayenesi de önem taşımaktadır.

Ayrıca doktorunuz durumunuza göre sizden aşağıdaki testleri de isteyebilir. 

  • Prostat spesifik antijen (PSA) testi: Kanda bakılan bir testtir. Prostat kanseri varsa PSA değeri normalin üzerinde çıkar. Bu durumda prostat biyopsisi gerekecektir.
  • İdrar akım hızının ölçülmesi (Üroflowmetri): Sıkışıp idrar yapma ihtiyacı duyduğunuzda özel bir klozete işemeniz istenecektir. Bu test idrar akım hızını ölçer ve işeme şeklini gösterir.
  • İşeme sonrası kalan idrar miktarı ölçümü: İşedikten sonra idrar kesesinde artık idrar kalıp kalmadığı ultrasonografi ile ölçülür.
  • Ultrasonografi: Böbrek, mesane (idrar torbası) ve prostatın görüntülenmesini sağlar.
  • Sistoskopi: Dış idrar kanalının ve mesanenin (idrar torbası) özel bir kamera sistemi kullanılarak gözle doğrudan incelenmesidir.