Prostat Kanseri Ölümcül Bir Hastalık Mıdır?

Anasayfa / Blog / Prostat Kanseri Ölümcül Bir Hastalık Mıdır?

Prostat Kanseri Ölümcül Bir Hastalık Mıdır?-

Prostat Kanseri Öldürür Mü?

Her kanser hastalığında olduğu gibi, prostat kanserinde de tedavi başarısı hastalığın evresine diğer bir deyişle derecesine bağlıdır. Yani hastalık teşhis edildiğinde prostatın dışına çıkmış mı, akciğer ya da kemik gibi diğer organlara sıçramış mı?

Erken evrede teşhis edilen prostat kanserinin tedavi başarısı oldukça yüksektir.

Prostat kanserinin tedavisinde kullanılan seçenekler arasında, hastalığın izlenmesi,  prostat bezinin ameliyat ile tamamen çıkarılması, hormon tedavisi ve ışın tedavisi (radyoterapi) bulunmaktadır. Bu tedavilerin seçiminde hastalığın evresi, doktorun ve hastanın tercihi rol oynar. Her tedavi seçeneğinin kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Prostat kanserinde kullanılan bu tedavilerin hepsinde, sertleşme olmaması ve idrar kaçırma riskleri mevcuttur. Olası bu risklerden dolayı, bir çok kişi hastalıklarının izlenmesini ve ancak mecbur kalındığı takdirde tedavi uygulanmasını tercih eder.

Prostat kanseri, erken tanı konması yani etraftaki kemiklere sıçramamış olması ve uygun tedavi uygulanması halinde, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken dönemde teşhis edilen prostat kanserinde, tedavi başarı oranı %100’e yakındır. Erken evrelerde yani kanser henüz diğer organlara sıçramamış iken yapılan radikal prostatektomi ameliyatı, prostat kanseri tedavisinde en etkili yöntemdir. Bununla birlikte prostata ışın verilerek yapılan radyoterapi de erken evre prostat kanserinde kullanılan etkili bir tedavi seçeneğidir. İleri evredeki prostat kanserinde yani hastalık kemiklere sıçramış ise hormon tedavisi uygulanır. Hormon tedavisi vücuttaki testosteron üretimini durdurur. Hormon tedavisi ile prostat kanseri yaklaşık iki yıl kadar baskı altında tutulabilir. Bir süre sonra hastalık hormona dirençli bir hale gelir. Bu duruma hormona dirençli prostat kanseri adı verilir.  Hormona dirençli prostat kanserinde ise daha ağır bir tedavi şekli olan kemoterapitedavisi uygulanır.

Sonuç olarak erken dönemde teşhis edildiğinde prostat kanserinde tedavi başarı oranı %100’e yakındır.