Robotik cerrahi ile hangi ürolojik ameliyatlar yapılmaktadır ?

Anasayfa / Blog / Robotik cerrahi ile hangi ürolojik ameliyatlar yapılmaktadır ?

Robotik cerrahi ile hangi ürolojik ameliyatlar yapılmaktadır ?-

Robotik cerrahi genel cerrahi, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, kalp damar cerrahisi gibi bölümlere göre ürolojide daha sık kullanılmaktadır. Böbrek üstü bezinden kaynaklanan tümörlerin ameliyatlarında, böbrek tümörlerinde böbreğin tamamının ya da bir kısmının alınması işleminde, böbrek çıkım darlığı ameliyatlarında, idrar kesesi kanserinde idrar kesesinin çıkarılması ve bağırsaktan yeni mesane yapılmasında, prostat kanserinde prostatın çıkarılmasında ve böbrek naklinde robotik cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Ürolojide ise robotik cerrahinin en sık kullanıldığı işlem robotik radikal prostatektomidir. Bu işlemde prostat, meni keseleri ve meni kanallarının ucu alınır ve idrar kesesi ile idrar kanalının ucu birbirine bağlanır. Bazı hastalarda bazı damarların etrafındaki lenf bezlerinin de çıkarılması gerekir. Robotik cerrahinin sağladığı avantajlar; ameliyat kesilerinin küçük olması, ameliyat sonrası dönemde ağrı hissinin daha az olması, ameliyat sırasında kanamanın daha az miktarda olması ve dolayısıyla kan nakli ihtiyacının daha az olması, kesinin küçük olması nedeniyle enfeksiyon riskinin daha az olması, hastanede kalış süresinin daha az olması, hastanın rutin yaşantısına daha çabuk dönmesi ve kozmetik açıdan daha üstün olmasıdır.