ANASAYFA
HAKKIMIZDA
ÜROLOJİDE ROBOTİK CERRAHİ
JİNEKOLOJİDE ROBOTİK CERRAHİ
da Vinci   ROBOTİK CERRAHİ SİSTEMİ
FOTOĞRAF / VIDEO
BİZE ULAŞIN

da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi, ürolojik cerrahide yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sistemin kullanıldığı cerrahi girişimlerin başında prostat kanseri tedavisi için uygulanan radikal prostatektomi ameliyatı gelmektedir. (da Vinci radikal prostatektomi videosu için tıklayınız). Mesane kanseri tedavisinde mesane ve prostatın birlikte çıkarıldığı radikal sistoprostatektomi ameliyatı, böbrekle idrarı böbrekten mesaneye götüren üreterin birleşim yerindeki darlıkların tedavisinde uygulanan laparoskopik piyeloplasti ameliyatı da sistemin ürolojik cerrahideki diğer kullanım alanlarıdır.

Prostat kanserinde uygulanan robot yardımlı cerrahinin birçok avantajları vardır. Görüntünün 3 boyutlu olması ve 12 kat büyütülerek konsola aktarılması, ereksiyondan sorumlu olan nörovasküler demetin çok daha iyi bir şekilde korunmasını sağlamaktadır. Bu, ereksiyonun devam etmesini sağlamak yanında ameliyat sonrası dönemde idrar kontrolünün daha erken dönemde sağlanmasına imkan vermektedir. Bu yöntemle kan kaybı çok az olmakta hatta hastaya kan nakli yapılmamaktadır. Ameliyat sonrası dönemde hastada daha küçük yara izleri kalmakta ve kozmetik sonuçlar iyi olmaktadır. Yine bu yöntemle hastalar hastanede daha az kalmakta, işlerine ve sosyal yaşamlarına daha erken dönmektedirler.

da Vinci Robotik cerrahi sistemin sezgisel arayüzü sayesinde birçok cerrah zor ve karmaşık vakalar için bile minimal invaziv yaklaşımda robotik cerrahiyi tercih etmektedir.

Robot destekli görüntleme, hassas hareket kabiliyeti, keskinlik ve kontrol kolaylığı sayesinde ürolojide nefrektomiden radikal prostatektomiye kadar birçok operasyonun daha iyi klinik sonuçlar elde edilerek çok küçük insizyonlardan yapılmasına olanak tanır. da Vinci Robotik cerrahi sistem günümüzde da Vinci Prostatektomi (dVP) operasyonu ile üroonkolojik cerrrahinin geleceğini şekillendirmektedir. Da Vinci ile yapılan dVP operasyonu prostat kanserinin günümüzdeki en hızlı büyüyen ve yaygınlaşan tedavi yöntemidir.

da Vinci kullanılarak yapılan bazı ürolojik operasyonlar şunlardır:

• da Vinci Prostatektomi
• da Vinci Piyeloplasti
• da Vinci Sistektomi
• da Vinci Nefrektomi
• da Vinci Parsiyel Nefrektomi
• da Vinci Üreteral Reimplantasyon

da Vinci Prostatektomi (dVP)

dVP günümüzde en hızlı büyüyen prostat kanseri tedavi yöntemidir.da Vinci Robotik Cerrahi sistemin sunduğu yüksek teknolojinin parçaları olan yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu görüntü, özel eklemli EndoWrist enstrumanlar, sezgisel hareket ve 4.kol, radikal prostatektomi operasyonu için da Vinci’yi vazgeçilmez kılar. Günümüzde yapılmış birçok klinik çalışma, bu gelişmiş teknolojinin geleneksel açık cerrahi yada konvansiyonel laparaskopik yaklaşımdan daha iyi klinik sonuçlarla hastaların tedavi edilmesine olanak tanıdığını göstermiştir.

Hastalar için dVP operasyonu geleneksel prostatektomiye göre daha az ağrı ve çok daha kısa sürede toparlanma ve iyileşme anlamına gelir. Daha az kan transfüzyon ihtiyacı, çok daha küçük ameliyat yeri izi ve daha düşük enfeksiyon riski ise dVP nin diğer avantajlarıdır. Bunlara ilaveten birçok klinik çalışma sonuçları dVP yönteminin daha iyi kanser kontrolü sağladığı ve idarar kaçırma ve erektil disfonksiyon oluşumunu azalttığını ortaya koymuştur.

da Vinci’nin Ürolojideki avantajları:

• Prostat kanseri ameliyatlarında sinir-damar demetinin çok iyi görüntülenebilmesi ve korunabilmesi
• Prostat ve çevresindeki dokuların diseksiyonunun ayrıntılı bir şeklide yapılabilmesi
• Üretrovesikal anastomozun (İdrar kesesi ile idrar yolunun yeniden birleştirilmesi) daha iyi ve idrar sızdırmayacak şekilde yapılabilmesi
• 3 boyutlu büyütülmüş görüntü sayesinde kanama kontrolünün çok iyi yapılabilmesi
• Ameliyat sonrası ağrının daha az olması
• Açık ameliyata kıyasla kesinin çok küçük olması
• Hastane yatış süresi ve prostat ameliyatlarında sonda süresinin daha kısa olması

 

Tüm hakları saklıdır © 2017 İstanbul Robotik Cerrahi Merkezi
ana sayfa | hakkımızda | ürolojide robotik cerrahi | jinekolojide robotik cerrahi | da vinci robotik cerrahi sistemi
fotoğraf / video | bize ulaşın

Hostamedia IT Solutions