da Vinci Robotik Cerrahi Nedir?

da Vinci Robotik Cerrahi ya da robotik cerrahi, bugün tıpta uygulanan en ileri teknolojilerden biridir. Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi ülkemizde de özellikle üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, KBB, göğüs cerrahisi, kalp cerrahisi ameliyatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Robotik cerrahi, uzaydaki astronotların rahatsızlanması durumunda dünyadaki bir cerrah tarafından uzaktan kumanda ile nasıl ameliyat edilebileceği düşüncesinden doğmuştur. Bu düşünceden yola çıkarak yapılan çalışmalar neticesinde 1997 yılında da Vinci robotik sistem ortaya çıkartılmış ve 2000 yılında FDA onayı alınmıştır.

Robotik cerrahi ürolojide  başlıca; radikal prostatektomi, radikal sistektomi, yapay mesane, böbrek nakli, böbrek üstü bezi ameliyatı,  radikal nefrektomi, parsiyel nefrektomi ve piyeloplasti gibi ameliyatlarında kullanılır.

da Vinci Robotik Cerrahi Avantajları

da Vinci robotik cerrahi ile daha az ağrı olur

Robotik cerrahi uygulanan hastalar ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duyarlar ve ağrı kesici ilaç alma ihtiyacı daha azdır. Çünkü yara kesileri açık cerrahiye göre daha küçüktür ve bu yüzden daha az ağrı hissederler.

Daha az kan kaybı olur

Robotik cerrahide uygulanan teknolojisinin hem doktor hem de hasta için önemli avantajları bulunmaktadır. Öncelikle hasta açısından bakıldığında robotik cerrahide açık cerrahi ile kıyaslandığında daha az kan kaybı olur. Robotik cerrahi sırasında karın içi gaz ile şişirilmekte, gaz basıncı damarlar üzerine bası yaparak kanamayı önlemektedir. Ameliyat bittiğinde karın içindeki bu gaz boşaltılmakta, daha sonra üç boyutlu görme olanağı sağlayan, yüksek görüntü kalitesine sahip ve ameliyat sahasını on kat büyütebilen özel kameralar sayesinde kanayan damarlar daha kolay fark edilmekte ve mühürlenerek durdurulabilir.

Sonda daha çabuk çekilir

Robotik cerrahi yöntemiyle radikal prostatektomi ameliyatı olan hastaların sondası daha erken dönemde çekilir. Yani sondalı kalma süreleri daha kısadır. Bunun nedeni ise robotik prostatektomi ameliyatında idrar kesesi ile üretra adı verilen dış idrar yolunun birbirine daha iyi ve su geçirmez bir şekilde dikilebilmesidir. Sonda alınma süresi genellikle 5 gündür.

Hasta daha çabuk taburcu edilir

Robotik cerrahi uygulanan hastalar diğer hastalara göre hastanede daha az kalırlar ve daha erken taburcu edilirler. Bunun nedeni robotik cerrahide ameliyat kesilerinin daha küçük olması, kan kaybının daha az olması ve ameliyat sonrası hastaların daha az ağrı duymasıdır.

Robotik cerrahi ile daha iyi kanser kontrolü sağlanır

Robotik cerrahide kanser kontrolü daha iyi sağlanır. Üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntü özelliğine sahip kamera ve 7 derece hareket edebilme yeteneği olan robot kolları ile ameliyat sırasında kanserli doku daha net olarak görülür ve çıkarılır.

Daha çabuk idrar kontrolü olur

Robotik cerrahi ile uygulanan prostat ameliyatları sonrası idrarı kontrol edebilme daha iyidir ve daha çabuk olur. Görüntünün daha iyi olması, kanamanın daha az olması, mesane ile idrar kanalının daha iyi dikilebilmesi ameliyat sonrası dönemde idrar kontrolünün daha çabuk olmasını sağlar.

Cinsel yaşama daha çabuk dönüş sağlanır

Robotik cerrahi ile yapılan prostat kanser ameliyatı sonrası daha erken cinsel yaşama dönüş görülür. Tıbbi açıdan uygun olan hastada, sertleşmeyi sağlayan prostat etrafındaki sinir ve damar demetinin korunması, robotik cerrahi ile daha mümkün olmaktadır. Bu yüzden ameliyat sonrası dönemde cinsel yaşama dönme bu hastalarda daha erken olmaktadır.

da Vinci Robotik Cerrahi İle Laparoskopik Cerrahi Arasındaki Fark Nedir?

Robotik cerrahi sistem, cerrahın oturarak ameliyatı gerçekleştirdiği bir cerrah konsol, robotik kolları üzerinde taşıyan bir ünite, 3 boyutlu görüntü veren kamera ve 540 dereceye kadar hareket kabiliyeti olan robotik kollardan oluşmaktadır. Laparoskopik cerrahide kullanılan kamera ise 2 boyutlu görüntü vermektedir. Bu durum derinlik hissi olmayan televizyon görüntüsüne benzetilebilir.

Robotik  cerrahi sistemde ise her bir göz için ayrı ayrı iki adet kamera bulunmaktadır. Bu yüzden ameliyatı yapan doktor, kamera ile baktığında tıpkı kendi gözleriyle bakıyormuş gibi, derinlik hissi olan 3 boyutlu bir görüntü görmektedir. Bu kameranın bir başka önemli özelliği ameliyat sahasını 10-12 kat  büyük göstermesidir. Bu sistem cerraha ameliyat sırasında derinlik hissi sağlamakta ve ameliyat sahasını daha ayrıntılı ve net olarak görebilmektedir.

da Vinci Robotik Cerrahi İle Hangi Ürolojik Ameliyatlar Yapılır?

Robotik Üroloji ile aşağıdaki ameliyatlar gerçekleştirilebilir;

 • Robotik Radikal Prostatektomi
 • Robotik Radikal Prostatektomi Ameliyatı
 • Robotik Radikal Sistektomi
 • Robotik Radikal ve Parsiyel Nefrektomi
 • Robotik Piyeloplasti
 • Robotik Yöntemle Böbrek Nakli Ameliyatı
 • Robotik Tek Port Cerrahisi

“da Vinci Robotik Cerrahi” sistemiyle Prostat Kanseri Ameliyatı

da Vinci Robotik Radikal Prostatektomi

Prostat kanseri, erklerde oldukça sık görülen bir kanser türüdür. Prostat kanserinin tedavisi hastalığın evresine bağlı olarak değişir. Kanserin prostat içine sınırlı olduğu hastalarda en sık uygulanan ameliyat yöntemi robotik prostat ameliyatıdır.

Prostat erkeklerde bulunan yaklaşık kestane büyüklüğünde bir organdır. Meninin akışkanlığına neden olan bir madde üretir. Prostat kanseri; prostattaki bazı hücrelerin kontrol edilemeyen çoğalmasıdır. 70 yaşın üzerindeki erkeklerin yaklaşık yarısında prostat kanseri bulunur. Bir erkeğin hayatı boyunca prostat kanserine yakalanma ihtimali yaklaşık olarak %15-17’dir.

Prostat kanserinin tedavisi hastalığın evresine bağlı olarak değişir. Kanserin prostat içine sınırlı olduğu hastalarda cerrahi tedavi yani radikal prostatektomi ameliyatı mevcut tedavi yöntemleri arasında en etkili olanı ve en çok tercih edilenidir. Bu ameliyatta prostat tümüyle çıkartılır ve prostat çıktıktan sonra mesane boynu ile idrar kanalı ucu karşı karşıya getirilerek dikilir.

Radikal prostatektomi ameliyatı açık, laporoskopik ve robotik olmak üzere üç farklı yöntemle yapılabilir. Açık radikal prostatektomi ameliyatında kesi yeri daha büyüktür, dolayısıyla yara yerinin iyileşmesi daha uzun sürer, hasta daha uzun süre hastanede yatar ve yara yeri enfeksiyonu riski daha fazladır.

Robotik radikal prostatektomi ameliyatında ise kesiler çok küçük olmakta ve böylece hastalar daha çabuk iyileşmektedir.

Robotik radikal prostatektomi ameliyatında önce hastanın karın boşluğu karbondioksit gazı ile şişirilir. Daha sonra karın cildine her biri yaklaşık 1 cm büyüklüğünde olan 3 ya da 4 küçük kesi yapılar ve buradan karın içine yerleştirilen kamera ve robot kolları ile ameliyat gerçekleştirilir.

Cerrah ameliyat odasında bulunan ve konsol adı verilen yere oturarak 540 derece dönebilme özelliği olan ve çok dar alanlarda insan elinin yapamayacağı manevralar yapma özelliğine sahip robotun kollarını kontrol ederek ameliyatı gerçekleştirir.

Robotik Radikal Prostatektomi’nin Avantajları Nelerdir?

Robotik radikal prostatektominin başlıca avantajları; hastanın karnında büyük bir ameliyat yarasının olmaması, ameliyat sonrası iyileşme süresinin daha kısa, günlük yaşantıya dönüşün daha hızlı ve kolay olması, daha iyi bir kanser kontrolü sağlaması, ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duyulması ve idrar kontrolünün daha çabuk olmasıdır.

Prostat kanserinin tedavisi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Radikal prostatektomi ameliyatı prostat kanserinin tedavisinde en çok tercih edilen ve oldukça etkin olan bir yöntemdir.

Ameliyat açık, laparoskopik ya da robotik yöntemler ile yapılabilir. Açık radikal prostatektomi ameliyatında hastanın vücudunda büyük bir kesi izi bulunur. Ameliyat yarasının büyük olması hastanın daha geç sürede iyileşmesine, daha uzun süre hastanede yatmasına, daha fazla yara enfeksiyonu riskine maruz kalmasına yol açar.

Robotik prostatektomi ameliyatında ise  kesiler çok küçüktür. Bu yüzden hastanın iyileşmesi ve normal hayatına dönmesi daha çabuk olur.

Prostat bezinin etrafında, idrar tutmadan sorumlu olan kaslar ve penisin sertleşmesini sağlayan damarlar ve sinirler bulunmaktadır.

Robotik cerrahide dokular 3 boyutlu olarak ve 10 kat daha büyük görüldüğünden ve robotik kollarının sahip olduğu yüksek hareket kabiliyeti nedeniyle bu damar ve sinirler daha az zedelenir. Bu sayede ameliyat sonrası dönemde cinsel fonksiyonlar ve idrar tutma kontrolü daha erken dönemlerde sağlanabilmektedir.

da Vinci Robotik Cerrahi İle Perineal Radikal Prostatektomi

Perineal Robotik Prostat Kanseri Ameliyatı yani Robotik Perineal Radikal Prostatektomi, robot teknolojisi kullanılarak, anüs ile yumurtalık arasındaki bölgeden yapılan 3-4 cm’lik küçük bir kesi ile uygulanmaktadır. Ülkemizde sadece Memorial Bahçelievler Hastanesi Robotik Cerrahi Merkezi’nde uygulanan bu teknik tıp literatürüne “Bakırköy Tuğcu Tekniği” olarak geçmektedir.

Prostat vücutta leğen boşluğunun tabanında, ulaşılması en zor olan bir bölgede bulunmaktadır. Karın cildine yapılan kesiden prostata ulaşmak için idrar torbasını bulunduğu yerin daha da altına inmek gerekir. Klasik robotik cerrahide prostata ulaşmak için mesane ile karın duvarı arasındaki bağlar kesilir ve normal anatomi değiştirilir.

Ciltten prostata ulaşmak için yaklaşık 25 cm’lik bir mesafe kat etmek gerekir. Robotik Perineal Radikal Prostatektomi yönteminde ise aşağıdan girildiği için bu mesafe 5 cm’e inmekte yani kısalmaktadır. Ayrıca bu yöntemde karından girilerek uygulanan robot cerrahisinde olduğu gibi mesane ile karın duvarı arasındaki bağlar ve endopelvik fasya adı verilen ve bütün iç organları tutan yapı kesilmez, yani normal anatomik yapı bozulmamış olur.

Robotik Perineal Radikal Prostatektomi yönteminde, prostatın çevresinden geçen ve penis ereksiyonunu sağlayan sinirler ile idrar tutmayı sağlayan kaslar, prostatı besleyen damarlar ile karın içinde bulunan büyük damarlar daha iyi korunmaktadır. Bu sinirlerin daha iyi korunmasının nedeni, ameliyat sırasında prostatın fazla hareket ettirilmemesidir.

Karın bölgesinden açılan delikler ile gerçekleştirilen klasik robotik cerrahi ameliyatında, prostatı besleyen ana damarlar (dorsal ven kompleksi) kanama olmasın diye bağlanır. Ancak perineal radikal prostatektomi yönteminde bu bağlama işlemine gerek duyulmaz.

Ayrıca klasik robotik cerrahide robotun kollarının yerleştirilmesi sırasında karın duvarındaki ve karın içindeki büyük damarların çok düşük de olsa zarar görme riski vardır. Ancak bu risk robotik radikal perineal prostatektomi yönteminde bulunmamaktadır.

Bakırköy Tuğcu Tekniği

Dünya tıp literatürüne “Bakırköy Tuğcu Tekniği” olarak geçen bilinen “Robotik Perineal Radikal Prostatektomi” yöntemi, özellikle daha önce karın bölgesinden ameliyat geçirmiş kişilerde tercih edebilecek bir yöntemdir.

Perineal Radikal Prostatektomi açık cerrahi yöntemle de uygulanmaktadır. Ancak açık cerrahi prostatın 60 gr’dan büyük olması durumunda zor olmakta, ayrıca lenf bezlerinin alınması gerektiği durumlarda ise karın bölgesinden ayrı bir kesi yapılmasını gerektirmektedir. Robotik Perineal Radikal Prostatektomi yöntemi açık yöntemin bu dezavantajlarını ortadan kaldırmıştır.

Bu yöntemde tümör tutulumu olan lenf düğümlerinin çıkarılması mümkün olup, 60 gr’dan büyük prostatlarda da başarılı ile uygulanabilmektedir. Bu teknik ile lenf düğümlerinin çıkarılması işlemi de dünyada ilk kez yine Bakırköy Tuğcu Tekniğiyle Prof. Dr. Volkan Tuğcu tarafından gerçekleştirmiştir ve “Robotik Perineal Radikal Prostatektomi” yöntemi ile uygulanan prostatektomi konusunda dünyadaki en geniş seriye sahiptir.

TUĞCU Bakırköy Tekniği

Robotik Perineal Prostatektomi Hangi Hastalara Uygulanır?

 • Kolon kanseri nedeniyle daha önce ameliyat geçirmiş olan hastalarda uygulanır.

Daha önce kolon kanseri nedeniyle ameliyat geçirmiş olan hastalarda, karın içinde yapılan işlemlere bağlı olarak ciddi anatomik bozukluklar ve karın içinde yapışıklıklar bulunur. Bu durum karın bölgesinden yapılacak olan cerrahi işlemleri neredeyse imkansız kılar. Bu tür hastalar Makat ile yumurtalık arasındaki bölgeden girilerek yapılan uygulanan Robotik Perineal Prostatektomi için çok uygundur.

 • Böbrek nakli yapılmış olan hastalarda uygulanır.

Daha önce böbrek nakli yapılmış olan hastalarda karın bölgesinden girilerek prostat ulaşmak zordur. Bu hastalar da robotik perineal radikal prostatektomi yöntemi için uygun olan hastalardır. Karın bölgesinden uygulanacak olan klasik robotik cerrahide, idrar kanalı ve idrar torbası anatomisi geçici olarak bozulacağı için nakil böbreğin zarar görme ihtimali vardır.

 • Yapay mesane ile yaşayan hastalarda uygulanır.

Robotik Perineal Radikal Prostatektomi yöntemi daha önce mesane kanseri nedeniyle mesanesi alınan ve yerine bağırsaktan yapay mesane yapılan hastalar için konforlu bir işlemdir. Klasik robotik cerrahide karın bölgesinden yapılan girişte prostata ulaşmak için yine mesane yapısına müdahale edileceğinden, yapay mesanenin yaralanma riski bulunmaktadır. Perineal Radika l Prostatektomi de bu risk ortadan kalkmaktadır.

 • Karın bölgesine ışın tedavisi uygulanan hastalarda uygulanır.

Karın bölgesine daha önce ışın tedavisi uygulanan hastalar da klasik robotik cerrahi için uygun hastalar değildir. Çünkü ışın tedavisine bağlı olarak, karın içi oranlar ve dokularda yapısal değişiklikler, yapışıklıklar ve bozulmalar oluşmaktadır. Perineal bölgeden yapılan robotik cerrahi ile prostat kanseri bu hastalarda da başarıyla tedavi edilmektedir.

 • Mutluluk çubuğu takılan hastalarda uygulanır.

Mutluluk çubuğu olarak bilinen penis protezlerinin bazı türlerinde karın içine yerleştirilen aparatlar bulunur ve bu yüzden bu bölgeye cerrahi girişim genellikle tercih edilmemektedir. Mutluluk çubuğu takılan hastalara uygulanacak prostat kanseri cerrahisi de yine perineal bölgeden yapılan işlemle gerçekleştirilmektedir.

Robotik Radikal Sistektomi

Mesane kasını tutan ancak vücudun başka yerlerine sıçramamış olan mesane kanserinin tedavisinde hastanın mesanesi tamamen alınır. Bu işleme radikal sistektomi adı verilir.

Mesane kanseri, mesanenin içini döşeyen ve mukoza adı verilen tabakadaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Mesane kanseri; sadece mesane içini döşeyen mukozada sınırlı kalır ve mesane duvarını oluşturan kas tabakasına kadar ilerlemez ise buna kasa invaze olmayan (yüzeysel) mesane kanseri, mukozayı aşıp mesane duvarını oluşturan kas tabakası içine ilerlemişse buna kasa invaze (derin) mesane kanseri adı verilir.

Yüzeyel mesane kanseri daha sık görülen ve daha hafif olan şeklidir. Bu hastaların tedavisinde TUR-Mesane adı verilen ameliyat yöntemi uygulanır. TUR-Mesane ameliyatı penis ucundan özel bir alet ile girilerek gerçekleştirilen kapalı bir ameliyat yöntemidir. Ameliyat sırasında çıkartılan tümör dokusu patolojik tahlile gönderilir. Patoloji sonucuna göre daha sonra belirli aralıklarla mesane içine bir takım ilaçlar (verem mikrobu, BCG, kemoterapi ilaçları) verilmesi gerekebilir.

Robotik Sistektomi Nasıl Yapılır?

Mesane kasını tutan ancak vücudun başka yerlerine sıçramamış olan mesane kanserinin tedavisinde hastanın mesanesi tamamen alınır. Bu işleme radikal sistektomi adı verilir. Radikal sistektomi ameliyatında erkeklerde mesanenin tamamı, prostat, meni kanalları ve meni kanallarının ucu, kadınlarda ise mesane, rahim, yumurtalar ve vajina duvarının bir kısmı çıkartılır. Mesane çıkartıldıktan sonra ya bağırsaklardan yeni bir mesane yapılır, ya da idrar kanallarının bağlandığı kısa bir bağırsak bölümü karın duvarına ağızlaştırılır. Bu hastalarda idrar karın duvarına yapıştırılan bir idrar torbasında (ürostomi torbası) toplanır. Bağırsaklardan mesane yapılması durumunda ise (yeni mesane), idrar yeni yapılan bu bağırsak mesanenin içinde birikir ve işeme ile penis yoluyla dışarıya atılır. Hastanın torba kullanması gerekmez.

Robotik Sistektominin Avantajları Nelerdir?

Radikal sistektomi ve yeni mesane yapma ameliyatları açık, laparoskopik ve robotik olarak yapılabilir. Robotik yöntemle yapılan mesane kanseri ameliyatlarında hastanın karnının alt kısmında 1 cm’lik kesiler açılır. Cerrah bu kesilerden içeriye gönderilen robotik kollar vasıtasıyla ameliyatı gerçekleştirir.

Robotik cerrahinin en önemli avantajı, robotik kolların insan elinin giremeyeceği çok dar alanlara girerek daha iyi manevralar yapabilmesidir. Böylece hem çevre dokulara daha az zarar verilmiş olur hem de erkeklerde penisin sertleşmesini sağlayan damar ve sinirlerin zedelenmesi önlenmiş olur. Ayrıca robotik cerrahide açılan kesilerin çok küçük olması ameliyat sonrası dönemde hastaların daha çabuk iyileşmesini, daha az ağrı duymasını ve günlük yaşantılarına daha çabuk dönmesini sağlar.

Robotik Yöntemle El Değmeden Yapılan Yapay Mesane

Kası tutan mesane kanserlerinin cerrahi tedavisinde radikal sistektomi ameliyatı en etkili yöntemdir. Sistektomi mesanenin çıkarılması işlemidir. Ameliyat açık ya da kapalı (robotik) olarak yapılabilir. Mesane alındıktan sonra ise idrar kanalları bir bağırsak parçasına bağlanır. Bu bağırsak parçasının diğer ucu ise karın duvarına ağızlaştırılır. Bu işleme ileal konduit adı verilir.

Bir diğer seçenek ise bağırsaklardan mesane yapılmasıdır. İdrar kanallarının uçları yeni mesaneye bağlanır, yeni mesanenin bir ucu da idrar kanalına bağlanır. Hasta idrarını idrar yolundan yapar. Bağırsaklardan yapılan bu mesaneye yeni mesane ya da ortotopik mesane adı verilir.

Robotik yöntemle uygulanan radikal sistektomi ve yapay mesane giderek artan sıklıkta uygulanmaktadır. Robotun 3 ayrı kolunun olması,  ameliyat sahasını 3 boyutlu olarak göstermesi, görüntüyü 10-12 kat büyütülebilmesi ve robotik kolların her yöne doğru hareket edebilmesi gibi özellikleri nedeniyle, sistektomi ameliyatı çok daha kolay yapılabilmektedir. Yapay mesane makalemizde detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Robotik Radikal ve Parsiyel Nefrektomi

Böbrek kanseri, böbrekteki hücrelerden köken alan bir kanser türüdür. Böbrek kanseri erken dönemlerde herhangi bir belirti vermez ve genellikle başka nedenlerden dolayı yapılan ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler sırasında tesadüfen saptanır. Hastalığın ileri evresinde bel ağrısı ve kanlı idrar yapma gibi belirtiler ortaya çıkar.

Nefrektomi Nedir?

Hastalık tanısı konulduğunda eğer hastalık vücudun diğer bölgelerine sıçramadıysa yayılmadıysa böbrek cerrahi olarak çıkartılır. Bu işleme radikal nefrektomi adı verilir. Tümörün büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre uygulanan cerrahi işlem değişir. Böbrek etrafındaki yağ dokularıyla birlikte tamamen alınırsa bu işleme radikal nefrektomi denir. Sadece tümörün olduğu böbrek kısmı alınır, böbreğin kalanı bırakılırsa bu işleme de parsiyel nefrektomi adı verilir.

Böbreğin alınması yani nefrektomi işlemi açıklaparoskopik ya da robotik yöntemlerle yapılabilir. Robotik nefrektomide cerrah ameliyatı, hastanın karın duvarında açılan ve her biri yaklaşık 1 cm olan küçük kesilerlerden karın içine gönderilen robotik kollar ile yapar. İnsan elinin yapamadığı manevraları yapabilme özelliği olan robotik kollar, insan elinin ulaşamadığı dar alanlara rahatça ulaşabilir. Yine açık cerrahi işlemler sırasında yaşanan el titremesi sonunu robotik cerrahide görülmez.

Robotik Radikal Nefrektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Böbrek kanserinin en etkin tedavisi olan radikal nefrektomi günümüzde genellikle laparoskopik ve robotik yöntemler ile gerçekleştirilmektedir. Kapalı yöntemler artık açık ameliyata göre çok daha çok uygulanmaktadır. Robotik radikal nefrektomi ameliyatı vücutta açılan 1-2 cm’lik küçük deliklerden yerleştirilen özel aletler yardımı ile gerçekleştirilmektedir.

Parsiyel nefrektomide ise böbreğin tamamı değil sadece kanserli kısmı alınır. Parsiyel nefrektomi ameliyatı, çapı 4 cm ve altındaki böbrek kanserleri için standart tedavi olarak uygulanmaktadır. Robotik yöntemler ile uygulanan parsiyel nefrektomi, laparoskopik cerrahideki dikiş atma gibi sorunları ortadan kaldırması nedeniyle çok daha kolay bir şekilde uygulanabilir. Üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntü ve ameliyat sahasında dikiş atmadaki kolaylığı robotik cerrahinin başlıca avantajlarıdır.

Robotik Radikal Nefrektominin Avantajları Nelerdir?

Kesi yerinin çok küçük olması, ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duyulması ve günlük hayata daha çabuk dönme, robotik cerrahinin başlıca avantajlarıdır. Radikal nefrektomi, böbrek kanserinin tedavisinde ugulanır. Radikal nefrektomi ameliyatında  böbrek, böbrek etrafındaki yağ dokuları ve bazen gerek duyulursa böbreküstü bezi alınır. Radikal neferltomi açık, laparoskopik ya da robotik olarak yapılabilir. Açık ameliyatın; kanama miktarının fazla olması, geniş bir cilt kesisinin olması, ameliyat sonrası dönemde iyileşmenin daha uzun sürmesi ve şiddetli ağrı olması,  ameliyat sonrası yara yerinde fıtık gelişmesi gibi dezavantajları bulunmaktadır.

Robotik Piyeloplasti

Üreteropelvik bileşke (UPB) darlığı, üreterin böbrekten çıktığı yerde meydana gelen darlıktır.  Böbrekler, karın boşluğunun arka duvarında, omurganın iki tarafında bulunan fasulye şeklinde organlardır. Böbreklerin en önemli görevi kanı temizlemek ve zararlı maddeleri idrar ile vücuttan atmaktır. Böbrekte üretilen idrar üreter adı verilen tüp şeklindeki yapılarla idrar kesesine taşınır.

Üreteropelvik bileşke (UPB) darlığı, üreterin böbrekten çıktığı yerde meydana gelen darlıktır. Tıkanıklık doğuştan olabilir ya da daha sonra da gelişebilir. Genellikle neden o bölgede bulunan damarın basısıdır. Bu durum böbrekte üretilen idrarın üretere geçip idrar kesesine geçmesine engel olur. Bunun neticesinde böbrek içindeki sıvı basıncı artar ve bir süre sonra böbrek fonksiyonlarında bozulma meydana gelir.

Robotik Piyeloplasti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

UPB darlığının tedavisi ameliyattır. Ameliyat açık, laparoskopik ya da robotik yöntemlerle yapılır. Robotik piyeloplasti ameliyatı karın duvarına yapılan 3-4 küçük kesiden içeriye gönderilen robotik kollar ile yapılır. Cerrah, konsol adı verilen bir yere oturur ve robotun kollarını kullanarak ameliyatı gerçekleştirir. Robot kolları insan elinin yapamayacağı manevraları yapabilme ve dar alanlara rahatça girebilme özelliğine sahiptir. Ameliyat kesisinin çok küçük olması nedeniyle ameliyat sonrası iyileşme ve normal günlük hayata dönme daha çabuk olur. Yine ameliyat sonrası dönemde hissedilen ağrı daha az olur.

Böbrek kanalı darlığı ya da üreteropelvik bileşke darlığı, böbrek havuzcuğu ile idrar kanalının birleştiği yerde görülen daralmadır. Çocuklarda en sık görülen gelişimsel böbrek hastalığıdır. Erişkin yaşlarda da görülebilir. Bu daralma kanalın kendisinden ya da kanala dışarıdan olan basıya bağlı olarak da  gelişebilmektedir.

Dr-Volkan-Tugcu-2000-Operasyon
Robotik-Cerrahi-2000-Operasyon-Sertifikasi

2000’nin üzerinde robotik cerrahi ameliyatı yapan Prof.Dr. Volkan Tuğcu, dünyada en çok robotik ameliyat yapan cerrahlar arasında yer almaktadır.

da Vinci Robotik Cerrahi İle Piyeloplasti Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

Bu darlığı düzeltmek için uygulanan ameliyata piyeloplasti ameliyatı adı verilir. Robotik yöntemle uygulanan piyeloplastinin açık cerrahi yöntemle uygulanan piyeloplastiye bazı üstünlükleri bulunmaktadır. Açık piyeloplasti ameliyatına göre daha küçük bir kesiden ameliyatın yapılması, ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duyulması, hastanede yatış süresinin daha kısa olması, yara yeri enfeksiyon riskinin daha az olması ve daha hızlı iyileşme robotik piyeloplastinin en önemli avantajlarıdır.

da Vinci Robotik Cerrahi Yöntemiyle Böbrek Nakli Ameliyatı

Böbrek nakli, renal transplantasyon adıyla da bilinir. Çeşitli nedenlerden dolayı böbreğin görevini yapamayacak hale gelmesine son dönem böbrek yetmezliği veya diğer bir deyişle beşinci evre kronik böbrek hastalığı denir.

Robotik-Cerrahi-Bobrek-Nakli-Ameliyati-Volkan-Tugcu
robotik-cerrahi ile-bobrek-nakli

Son dönem böbrek yetmezliğinin başlıca nedenleri arasında şeker hastalığı (diyabet), yüksek tansiyon, kronik glomerülonefrit ve polikistik böbrek hastalığı yer almaktadır. Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliği gelişen kişilere uygulanan bir cerrahi işlemdir. Böbrek nakli, hemodiyaliz, periton diyalizi ya da hemofiltrasyon gibi bazı tedaviler uygulandıktan sonra da uygulanabilir.

Böbreğini veren kişiye donör yani verici, böbreğin nakledileceği kişiye de alıcı denilmektedir. Nakledilecek olan böbreğin alıcının bağışıklık sistemi tarafından reddedilmemesi gerekir. Nakledilecek olan böbrek genellikle aile üyelerinden ya da sağlığında böbreğini bağışlamış ve ölmüş olan bir kişiden (kadavra) bulunur. Nakil işleminde genellikle vericinin sol böbreği alınır ve alıcının sağ kasık bölgesine takılır.

Böbrek nakli ameliyatlarında robotik cerrahi kullanılmaktadır. Robotik cerrahi sayesinde böbreğini yakınlarına veren kişilerde yani vericilerde, ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı görülür, ameliyat sonrası fıtık ve enfeksiyon gelişme riski daha azdır.

da Vinci Robotik cerrahi ile yapılan nakil işlemi, açık tekniğe göre hem görüntü kalitesi hem de karın içinde işlem yapan robotik kolların hareket kabiliyeti açısından belirgin olarak daha avantajlıdır.

Robotik cerrahide, ince uçlu robotik kollar sayesinde vericiden alınan böbrek dokusu zarara uğratılmadan çıkartılır. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatta, vericiden alınacak böbrek robotun kollarındaki aletler ile güvenli bir şekilde serbestleştirildiği için, diğer yöntemde olduğu gibi cerrahın elini karın içerisine yerleştirmesine gerek kalmaz. Böylece böreği çıkarmak için yapılan kesi daha küçük olur. Böbreğin çıkarılması için kullanılan kesinin küçük olması, ameliyat sonrası dönemde ağrının daha az olmasına neden olur.

Robotik Tek Port Cerrahisi

Tek port cerrahisi, laparoskopi ve robotik cerrahide kullanılan bir yöntemdir. Son yıllarda teknolojideki gelişmelere bağlı olarak eskiden açık yöntemlerle yapılan birçok ameliyat artık kapalı yöntemler ile yapılmakta ve hastaların vücutlarında büyük yara izleri olmamaktadır. Kapalı ameliyat dendiğinde laparoskopik ve robotik ameliyatlar anlaşılmaktadır.

Robotik ve laporoskopik cerrahide uygulanacak ameliyatın çeşidine göre karın cildine büyüklüğü yaklaşık 1 cm olan 3-5 delik açılır. Karın içi gaz ile doldurulur. Bu deliklerden karın içine gönderilen kamera ve özel aletler ile ameliyat gerçekleştirilir.

Robotik ve laporoskopik cerrahide ameliyat kesisi çok küçük olduğu için ameliyat sonrası dönemde ağrı daha az duyulmakta, hastanede yatış süresi kısalmakta ve iyileşme süresi daha hızlı olduğu için günlük hayata dönmek daha çabuk olmaktadır.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte robotik cerrahide kullanılan üç-dört adet 1 cm’lik delik yerine artık göbek deliğinden açılan 2 cm’lik tek bir kesiden robotik ameliyatlar yapılabilmektedir. Bu işleme tek port cerrahisi adı verilir.

Tek port robotik cerrahinin avantajı;

göbek içine yapılan kesi dolayısı ile kozmetik açıdan daha iyi sonuç vermesidir. Bu işlemde karında neredeyse hiç iz kalmaz ve yapılan kesi izi de göbek tarafından maskelenir.

da Vinci Robotik cerrahi ile yapılan nakil işlemi, açık tekniğe göre hem görüntü kalitesi hem de karın içinde işlem yapan robotik kolların hareket kabiliyeti açısından belirgin olarak daha avantajlıdır.

Robotik cerrahide, ince uçlu robotik kollar sayesinde vericiden alınan böbrek dokusu zarara uğratılmadan çıkartılır. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatta, vericiden alınacak böbrek robotun kollarındaki aletler ile güvenli bir şekilde serbestleştirildiği için, diğer yöntemde olduğu gibi cerrahın elini karın içerisine yerleştirmesine gerek kalmaz. Böylece böreği çıkarmak için yapılan kesi daha küçük olur. Böbreğin çıkarılması için kullanılan kesinin küçük olması, ameliyat sonrası dönemde ağrının daha az olmasına neden olur.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.