Radikal Sistektomi Ne Demek?

Anasayfa / Blog / Radikal Sistektomi Ne Demek?

Radikal Sistektomi Ne Demek?-

Radikal sistektomi, bazı mesane kanseri hastalarında tedavi amacıyla kanser dokusuyla birlikte tüm mesanenin,mesane etrafındaki yağ tabakasının ve bazı organların çıkarıldığı bir ameliyat yöntemdir. Bu ameliyat sırasında erkeklerde, prostat ve meni keseleri ve gerekli durumlarda üretra adı verilen tüm idrar kanalı da çıkartılır. Kadınlarda ise rahim, yumurtalık tüpleri, yumurtalıklar ve vajinanın tamamı veya bir kısmı çıkarılabilir.  

Yine bu ameliyat sırasında erkeklerde ve kadınlarda, leğen boşluğu içindeki lenf bezeleri çıkarılır. Bu işleme pelvik lenf nodu diseksiyonu adı verilir. 

Radikal sistektomi, laparoskopik ya da robotik olarak gerçekleştirilebilir. Robotik ameliyatta açık ameliyatlardaki büyük kesi yerine daha küçük kesilerle ameliyat işlemi tamamlanır.