Böbrek Nakli-

Böbrek nakli renal transplantasyon adıyla da bilinir. Çeşitli nedenlerden dolayı böbreğin görevini yapamayacak hale gelmesine son dönem böbrek yetmezliği veya diğer bir deyişle beşinci evre kronik böbrek hastalığı denir.

Son dönem böbrek yetmezliğinin başlıca nedenleri arasında şeker hastalığı (diyabet), yüksek tansiyon, kronik glomerülonefrit ve polikistik böbrek hastalığı yer almaktadır. Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliği gelişen kişilere uygulanan bir cerrahi işlemdir. Böbrek nakli, hemodiyaliz, periton diyalizi ya da hemofiltrasyon gibi bazı tedaviler uygulandıktan sonra da uygulanabilir.

Böbreğini veren kişiye donör yani verici, böbreğin nakledileceği kişiye de alıcı denilmektedir. Nakledilecek olan böbreğin alıcının bağışıklık sistemi tarafından reddedilmemesi gerekir. Nakledilecek olan böbrek genellikle aile üyelerinden ya da sağlığında böbreğini bağışlamış ve ölmüş olan bir kişiden (kadavra) bulunur. Nakil işleminde genellikle vericinin sol böbreği alınır ve alıcının sağ kasık bölgesine takılır.

Böbrek nakli ameliyatlarında robotik cerrahi kullanılmaktadır. Robotik cerrahi sayesinde böbreğini yakınlarına veren kişilerde yani vericilerde, ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı görülür, ameliyat sonrası fıtık ve enfeksiyon gelişme riski daha azdır.

Da Vinci Robotik cerrahi ile yapılan nakil işlemi, açık tekniğe göre hem görüntü kalitesi hem de karın içinde işlem yapan robotik kolların hareket kabiliyeti açısından belirgin olarak daha avantajlıdır.

Robotik cerrahide, ince uçlu robotik kollar sayesinde vericiden alınan böbrek dokusu zarara uğratılmadan çıkartılır. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatta, vericiden alınacak böbrek robotun kollarındaki aletler ile güvenli bir şekilde serbestleştirildiği için, diğer yöntemde olduğu gibi cerrahın elini karın içerisine yerleştirmesine gerek kalmaz. Böylece böreği çıkarmak için yapılan kesi daha küçük olur. Böbreğin çıkarılması için kullanılan kesinin küçük olması, ameliyat sonrası dönemde ağrının daha az olmasına neden olur.