Mesane Kanseri-

Mesane kanseri, mesanenin içini döşeyen ve mukoza adı verilen tabakadaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Mesane kanseri; sadece mesane içini döşeyen mukozada sınırlı kalır ve mesane duvarını oluşturan kas tabakasına kadar ilerlemez ise buna kasa invaze olmayan (yüzeysel) mesane kanseri, mukozayı aşıp mesane duvarını oluşturan kas tabakası içine ilerlemişse buna kasa invaze (derin) mesane kanseri adı verilir.

Yüzeyel mesane kanseri daha sık görülen ve daha hafif olan şeklidir. Bu hastaların tedavinde TUR-Mesane adı verilen ameliyat yöntemi uygulanır. TUR-Mesane ameliyatı penis ucundan özel bir alet ile girilerek gerçekleştirilen kapalı bir ameliyat yöntemidir. Ameliyat sırasında çıkartılan tümör dokusu patolojik tahlile gönderilir. Patoloji sonucuna göre daha sonra belirli aralıklarla mesane içine bir takım ilaçlar (verem mikrobu, BCG, kemoterapi ilaçları) verilmesi gerekebilir.

Mesane kasını tutan ancak vücudun başka yerlerine sıçramamış olan mesane kanserinin tedavisinde hastanın mesanesi tamamen alınır. Bu işleme radikal sistektomi adı verilir. Radikal sistektomi ameliyatında erkeklerde mesanenin tamamı, prostat, meni kanalları ve meni kanallarının ucu, kadınlarda ise mesane, rahim, yumurtalar ve vajina duvarının bir kısmı çıkartılır. Mesane çıkartıldıktan sonra ya bağırsaklardan yeni bir mesane yapılır, ya da idrar kanallarının bağlandığı kısa bir bağırsak bölümü karın duvarına ağızlaştırılır. Bu hastalarda idrar karın duvarına yapıştırılan bir idrar torbasında (ürostomi torbası) toplanır. Bağırsaklardan mesane yapılması durumunda ise (yeni mesane), idrar yeni yapılan bu bağırsak mesanenin içinde birikir ve işeme ile penis yoluyla dışarıya atılır. Hastanın torba kullanması gerekmez. 

Radikal sistektomi ve yeni mesane yapma ameliyatları açık, laparoskopik ve robotik olarak yapılabilir. Robotik yöntemle yapılan mesane kanseri ameliyatlarında hastanın karnının alt kısmında 1 cm’lik kesiler açılır. Cerrah bu kesilerden içeriye gönderilen robotik kollar vasıtasıyla ameliyatı gerçekleştirir.

Robotik cerrahinin en önemli avantajı, robotik kolların insan elinin giremeyeceği çok dar alanlara girerek daha iyi manevralar yapabilmesidir. Böylece hem çevre dokulara daha az zarar verilmiş olur hem de erkeklerde penisin sertleşmesini sağlayan damar ve sinirlerin zedelenmesi önlenmiş olur. Ayrıca robotik cerrahide açılan kesilerin çok küçük olması ameliyat sonrası dönemde hastaların daha çabuk iyileşmesini, daha az ağrı duymasını ve günlük yaşantılarına daha çabuk dönmesini sağlar.