Perineal Robotik Prostat Kanseri Ameliyatı

Anasayfa / Robotik Cerrahi / Perineal Robotik Prostat Kanseri Ameliyatı

Perineal Robotik Prostat Kanseri Ameliyatı-

Perineal Robotik Prostat Kanseri Ameliyatı yani Robotik Perineal Radikal Prostatektomi, robot teknolojisi kullanılarak, anüs ile yumurtalık arasındaki bölgeden yapılan 3-4 cm’lik küçük bir kesi ile uygulanmaktadır. Ülkemizde sadece Memorial Bahçelievler Hastanesi Robotik Cerrahi Merkezi’nde uygulanan bu teknik tıp literatürüne “Bakırköy Tuğcu Tekniği” olarak geçmektedir.

Prostat vücutta leğen boşluğunun tabanında, ulaşılması en zor olan bir bölgede bulunmaktadır. Karın cildine yapılan kesiden prostata ulaşmak için idrar torbasını bulunduğu yerin daha da altına inmek gerekir. Klasik robotik cerrahide prostata ulaşmak için mesane ile karın duvarı arasındaki bağlar kesilir ve normal anatomi değiştirilir. Ciltten prostata ulaşmak için yaklaşık 25 cm’lik bir mesafe kat etmek gerekir. Robotik Perineal Radikal Prostatektomi yönteminde ise aşağıdan girildiği için bu mesafe 5 cm’e inmekte yani kısalmaktadır. Ayrıca bu yöntemde karından girilerek uygulanan robot cerrahisinde olduğu gibi mesane ile karın duvarı arasındaki bağlar ve endopelvik fasya adı verilen ve bütün iç organları tutan yapı kesilmez, yani normal anatomik yapı bozulmamış olur.

Robotik Perineal Radikal Prostatektomi yönteminde, prostatın çevresinden geçen ve penis ereksiyonunu sağlayan sinirler ile idrar tutmayı sağlayan kaslar, prostatı besleyen damarlar ile karın içinde bulunan büyük damarlar daha iyi korunmaktadır. Bu sinirlerin daha iyi korunmasının nedeni, ameliyat sırasında prostatın fazla hareket ettirilmemesidir.

Karın bölgesinden açılan delikler ile gerçekleştirilen klasik robotik cerrahi ameliyatında, prostatı besleyen ana damarlar (dorsal ven kompleksi) kanama olmasın diye bağlanır. Ancak perineal radikal prostatektomi yönteminde bu bağlama işlemine gerek duyulmaz.

Ayrıca klasik robotik cerrahide robotun kollarının yerleştirilmesi sırasında karın duvarındaki ve karın içindeki büyük damarların çok düşük de olsa zarar görme riski vardır. Ancak bu risk robotik radikal perineal prostatektomi yönteminde bulunmamaktadır.

Dünya tıp literatürüne “Bakırköy Tuğcu Tekniği” olarak geçen bilinen “Robotik Perineal Radikal Prostatektomi” yöntemi, özellikle daha önce karın bölgesinden ameliyat geçirmiş kişilerde tercih edebilecek bir yöntemdir.

Perineal Radikal Prostatektomi açık cerrahi yöntemle de uygulanmaktadır. Ancak açık cerrahi prostatın 60 gr’dan büyük olması durumunda zor olmakta, ayrıca lenf bezlerinin alınması gerektiği durumlarda ise karın bölgesinden ayrı bir kesi yapılmasını gerektirmektedir. Robotik Perineal Radikal Prostatektomi yöntemi açık yöntemin bu dezavantajlarını ortadan kaldırmıştır.

Bu yöntemde tümör tutulumu olan lenf düğümlerinin çıkarılması mümkün olup, 60 gr’dan büyük prostatlarda da başarılı ile uygulanabilmektedir. Bu teknik ile lenf düğümlerinin çıkarılması işlemi de dünyada ilk kez yine Bakırköy Tuğcu Tekniğiyle Prof. Dr. Volkan Tuğcu tarafından gerçekleştirmiştir ve “Robotik Perineal Radikal Prostatektomi” yöntemi ile uygulanan prostatektomi konusunda dünyadaki en geniş seriye sahiptir.

Robotik Perineal Prostatektomi yöntemi hangi hasta gruplarında uygulanmaktadır?

Kolon kanseri nedeniyle daha önce ameliyat olmuş hastalar

Daha önce kolon kanseri nedeniyle ameliyat geçirmiş olan hastalarda, karın içinde yapılan işlemlere bağlı olarak ciddi anatomik bozukluklar ve karın içinde yapışıklıklar bulunur. Bu durum karın bölgesinden yapılacak olan cerrahi işlemleri neredeyse imkansız kılar. Bu tür hastalar Makat ile yumurtalık arasındaki bölgeden girilerek yapılan uygulanan Robotik Perineal Prostatektomi için çok uygundur.

Böbrek nakli yapılmış olan hastalar

Daha önce böbrek nakli yapılmış olan hastalarda karın bölgesinden girilerek prostat ulaşmak zordur. Bu hastalar da robotik perineal radikal prostatektomi yöntemi için uygun olan hastalardır. Karın bölgesinden uygulanacak olan klasik robotik cerrahide, idrar kanalı ve idrar torbası anatomisi geçici olarak bozulacağı için nakil böbreğin zarar görme ihtimali vardır.

Yapay mesane ile yaşayan hastalar

Robotik Perineal Radikal Prostatektomi yöntemi daha önce mesane kanseri nedeniyle mesanesi alınan ve yerine bağırsaktan yapay mesane yapılan hastalar için konforlu bir işlemdir. Klasik robotik cerrahide karın bölgesinden yapılan girişte prostata ulaşmak için yine mesane yapısına müdahale edileceğinden, yapay mesanenin yaralanma riski bulunmaktadır. Perineal Radika l Prostatektomi de bu risk ortadan kalkmaktadır.

Karın bölgesine ışın tedavisi uygulanan hastalar

Karın bölgesine daha önce ışın tedavisi uygulanan hastalar da klasik robotik cerrahi için uygun hastalar değildir. Çünkü ışın tedavisine bağlı olarak, karın içi oranlar ve dokularda yapısal değişiklikler, yapışıklıklar ve bozulmalar oluşmaktadır. Perineal bölgeden yapılan robotik cerrahi ile prostat kanseri bu hastalarda da başarıyla tedavi edilmektedir.

Mutluluk çubuğu takılan hastalar

Mutluluk çubuğu olarak bilinen penis protezlerinin bazı türlerinde karın içine yerleştirilen aparatlar bulunur ve bu yüzden bu bölgeye cerrahi girişim genellikle tercih edilmemektedir. Mutluluk çubuğu takılan hastalara uygulanacak prostat kanseri cerrahisi de yine perineal bölgeden yapılan işlemle gerçekleştirilmektedir.

Robotik Perineal Radikal Prostatektomi yönteminin hastaya sağladığı konfor ve ayrıcalıklar şunlardır;

Bağırsakların bulunduğu karın içine herhangi bir işlem uygulanmadığı için ameliyat sonrası hastalarda karın ağrısı sorunu yaşanmaz.

Gaz çıkarma ve bağırsak hareketlerinde azalma gibi sıkıntılar genellikle görülmez.

Hasta ameliyattan sonra ortalama bir gün sonra taburcu edilir ve bir hafta sonra normal yaşamlarını sürdürebilir hale gelir.

Ameliyat makat ile testis torbası arasındaki bölgeden küçük bir kesiden yapıldığı için bir süre sonra dışarıdan ameliyat izi gözükmez.