UPB Darlığı-

Üreteropelvik bileşke (UPB) darlığı, üreterin böbrekten çıktığı yerde meydana gelen darlıktır.  Böbrekler, karın boşluğunun arka duvarında, omurganın iki tarafında bulunan fasulye şeklinde organlardır. Böbreklerin en önemli görevi kanı temizlemek ve zararlı maddeleri idrar ile vücuttan atmaktır. Böbrekte üretilen idrar üreter adı verilen tüp şeklindeki yapılarla idrar kesesine taşınır.

Üreteropelvik bileşke (UPB) darlığı, üreterin böbrekten çıktığı yerde meydana gelen darlıktır. Tıkanıklık doğuştan olabilir ya da daha sonra da gelişebilir. Genellikle neden o bölgede bulunan damarın basısıdır. Bu durum böbrekte üretilen idrarın üretere geçip idrar kesesine geçmesine engel olur. Bunun neticesinde böbrek içindeki sıvı basıncı artar ve bir süre sonra böbrek fonksiyonlarında bozulma meydana gelir.

UPB darlığının tedavisi ameliyattır. Ameliyat açık, laparoskopik ya da robotik yöntemlerle yapılır. Robotik UPB darlığı ameliyatı karın duvarına yapılan 3-4 küçük kesiden içeriye gönderilen robotik kollar ile yapılır. Cerrah, konsol adı verilen bir yere oturur ve robotun kollarını kullanarak ameliyatı gerçekleştirir. Robot kolları insan elinin yapamayacağı manevraları yapabilme ve dar alanlara rahatça girebilme özelliğine sahiptir. Ameliyat kesisinin çok küçük olması nedeniyle ameliyat sonrası iyileşme ve normal günlük hayata dönme daha çabuk olur. Yine ameliyat sonrası dönemde hissedilen ağrı daha az olur.