Lazer İle Prostat Ameliyatı

Lazerle ile prostat ameliyatı, lazer enerjisi kullanılarak vücutta hiç bir iz bırakmadan, üretra adı verilen idrar kanalından girilerek, tamamen kapalı olarak uygulanan ameliyattır. Prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde hangi ameliyat yöntemin uygulanacağına karar vermede prostat bezinin büyüklüğü ve hastanın genel durumu önemlidir. Lazer ile uygulanan prostat ameliyatlarında green light, hollmium ve thulium lazer gibi çeşitli lazer türleri kullanılmaktadır.

GreenLight Lazer Prostat Ameliyatı

Greenlight lazer ile uygulanan prostat büyümesi ameliyatında, büyüyen prostat dokusunu vücuda zarar vermeden buharlaştırarak yok edilir. Greenlight lazer, yeşil renkli bir lazer çeşididir. Ameliyat, idrar kanalından girilerek kapalı olarak yapılır. Özel bir sistem içinden gönderilen greenlight lazer ile, idrar kanalını tıkayan büyümüş prostat dokusu buharlaştırılarak yok edilir. GreenLight lazer ile yapılan prostat ameliyatında, doku buharlaştırılarak yok edildiği için patolojik inceleme yapılamamaktadır. Arıca ameliyat sonrasında uzun süre idrarda yanma ve kanama görülür.

Thulium Lazer İle Prostat Ameliyatı (ThuLEP)

ThuLEP ameliyatında ise thulium lazer kullanılır. Ameliyat penis ucundan girilerek kapalı olarak yapılır. Büyümüş olan prostat dokusu ile prostat dış kabuğu birbirinden ayrılır. Buna enükleasyon adı verilir. Kabuğundan ayrılan prostat dokusu, idrar kesesi içine atılır. Daha sonra idrar kesesi içinde özel bir cihaz ile parçalara ayrılarak idrar deliğinden dışarı çıkarılır.

Holmium Lazer İle Prostat Ameliyatı (HoLEP)

HoLEP ameliyatında holmium lazer kullanılır. HoLEP, “Holmium Laser Enucleation of Prostate” cümlesindeki kelimelerin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. ThuLEP ameliatında olduğu gibi, bu ameliyatta da, yine lazer enerjisi ile büyümüş olan prostat dokusu, prostat kabuğundan (kapsül) ayrılarak çıkarılır. Bu ameliyat herhangi bir kesi yapılmadan, idrar kanalından girilerek kapalı olarak yapılır. Holmium lazer ile kapsülünden ayrılan prostat dokusu idrar kesesine gönderilir ve orada çok küçük parçalara ayrılarak dışarı çıkarılır.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.