Mesane Kanseri Ne Demek?

 

Mesane kanseri ne demek?  Nedenleri, belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Mesane kanseri, mesane yani idrar kesesinden köken alan bir kanserdir. Böbreklerin kanı süzmesi sonucu oluşan idrar, üreter adı verilen kanallarla mesaneye yani idrar kesesine ulaşır ve burada depolanır. Kaslardan oluşan mesane torba şeklinde bir organ olup, idrarı depolamaya ve vücut dışına atmaya yarar. Mesanenin iç yüzü ince bir tabaka ile örtülüdür. Bu tabakaya ürotelyum adı verilir.

Mesane Kanseri Ne Demek?

Mesane kanseri ya da tümörü, mesane içini döşeyen mukoza hücrelerindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Transizyonel hücreli, yassı hücreli ve adeno kanser olmak üzere başlıca 3 tipi bulunmaktadır. En sık görüleni transziyonel yani değişiçi hücreli kanser türüdür.

Mesane Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Mesane kanserinin nedeni tam olarak belli değildir, ancak yapılan çalışmalarda en önemli nedenin sigara tüketimi ve bazı kimyasal maddeler olduğu anlaşılmıştır. Mesane kanseri hastalarının yarısı sigara içmektedirler. İş yerinde boya ve solvent gibi kimyasal maddelere uzun süre maruz kalanlarda da mesane kanseri sık görülmektedir.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir? 

Mesane kanserinin en önemli belirtisi idrarda kan görülmesidir. Kişi idrarındaki kanı kendisi görebilir ya da yapılan idrar tahlilinde idrarda kan görülür. Bu yüzden idrarda kan görülmesi mesane kanseri belirtisi olarak düşünülmeli ve asla ihmal edilmemelidir.
Ancak idrarda kan görülmesi mutlaka kişinin mesane kanseri olduğu anlamına gelmez.  İdrar yolu enfeksiyonu ya da böbrek taşında da idrarda kan görülebilir.

Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konur? 

idrarda kan
kanlı idrar

İdrarda kan görülmesi mesane kanserini akla getirmelidir. İdrarda kan görülmesine neden olabilecek hastalıkları araştırmak için ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi gerekebilir.
Mesane kanserinin tanısında en önemli tetkik sistoskopi işlemidir. Sistoskopi, özel bir kamera sistemi ile mesanenin içinin incelenmesidir. Bu işlem sırasında penis içine sıkılan bölgesel uyuşturucu ilaçlar kullanılabileceği gibi, genel anestezi altında yani hasta uyutularak da yapılabilir.
Eğer mesane içerisinde tümör olduğu tespit edilirse, daha sonra rezektoskop denilen özel bir cihaz ile tümör cerrahi olarak çıkarılır. Bu işlem genel anestezi altında ve ameliyathanede yapılır. Rezektoskop, ucunda tümör dokularının kesilip çıkarılabilmesi için yarım halka şeklinde ve içinden elektrik akımı geçebilen bir telin olduğu cihazdır. Ameliyat sırasında çıkarılan dokular inceleme için patoloji laboratuvarına gönderilir.

Mesane Kanseri Ne Demek? Tedavisi Nasıldır? 

TUR mesane ameliyatı
TUR mesane ameliyati

Mesane kanserinin tedavisinde hastalığın evresine göre cerrahi, kemoterapi, biyolojik tedavi ve radyoterapi yöntemleri kullanılır. Mesane kanseri tedavisinde üroloji, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji işbirliği yapabilir.

Mesane kanserinin cerrahi tedavisinde ya transüretral rezeksiyon (TUR)  ya da mesanenin alınması (sistektomi) işlemi uygulanır.  Mesanesi alınan hastalara ya bağırsaklardan yapay mesane yapılır ya da idrar kanalları bir bağırsak parçası aracılığıyla karın duvarına ağızlaştırılır. Bu işleme konduit denilir.

bağırsak mesane
yapay mesane

Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek için uygulanan ilaç tedavisidir. Kemoterapi işlemi cerrahiden önce ya da sonra uygulanabilir. Kemoterapi ilaçları doğrudan mesane içine, ağız yoluyla ya da damar yoluyla verilebilir.

Biyolojik tedavide ise erken evre mesane kanserli hastalara bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla BCG adı verilen ve zayıflatılmış verem mikrobu içeren ilaçlar kullanılır. BCG, TUR işlemi uygulandıktan 15 gün sonra bir sonda aracılığıyla mesane içine verilir ve mesane içinde 2 saat bekletilir. BCG tedavisi haftada 1 olmak kaydıyla 6 hafta boyunca uygulanır. Bu uygulamanın amacı mesane kanserinin tekrarlamasını ve ilerlemesini önlemektir. BCG tedavisi sırasında idrar yaparken yanma, idrara sık çıkma, idrarda kanama, halsizlik, ateş ve terleme görülebilir.

Radyoterapi (ışın tedavisi) yüksek enerjili ışınların kanser hücrelerini yok etmesi için kullanılması işlemidir. Radyoterapi cerrahi tedavi sonrası yardımcı tedavi olarak uygulanabileceği gibi, ameliyat olmak istemeyen hastalarında kemoterapi ile birlikte cerrahi tedavinin yerine kullanılır.

 

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.