Mesane TUR Ameliyatı Nedir?

Mesane TUR ameliyatı ya da halk arasında bilinen adıyla kapalı mesane tümörü ameliyatı, mesane içindeki tümörün rezektoskop adı verilen özel bir alet ile kesilerek dışarı çıkarılması işlemidir. İşlem sırasında yarım ay şeklindeki bir telden elektrik akımı geçirilir. Bu halka sayesinde mesane içindeki kanser dokusu küçük parçacıklar halinde kesilir ve bu parçalar daha sonra idrar kesesinden dışarıya alınır.  TUR kelimesi İngilizcedeki TransUretral Rezeksiyon kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasından gelir. Türkçesi üretra (idrar kanalı) yolundan girilerek yapılan ameliyat demektir.

Mesane Kanseri Nedir?

 

mesane kanserinin sistoskopideki görüntüsü
mesane kanserinin sistoskopideki görüntüsü

Mesane kanseri ya da tümörü, sık görülen kanser türlerinden biridir. Mesane kanseri, mesanenin içini döşeyen ve mukoza adı verilen tabakadaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu oluşur.  Kanser hücreleri eğer sadece mukoza tabakasında sınırlı kalır, mukoza tabakasını aşıp daha derinlere inmez ise ‘yüzeyel’ mesane kanseri, mukoza tabakasını aşıp da daha derinde bulunan mesane duvarını oluşturan kas tabakasına uzanmış ise buna ‘derin’ mesane tümörü denir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Mesane kanseri her yaşta görülebilir, ancak yaşlılarda daha sıktır.

 

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

mesane kanserinin filmde görüntüsü
mesane kanserinin filmde görüntüsü

Mesane kanserinin en sık görülen belirtisi idrarda kan görülmesidir. Bu kanama bazen gözle görülemeyebilir. Böyle durumlarda idrardaki kan, başka nedenlerle yapılan idrar tahlilinde saptanır. İdrarda kan enfeksiyon ya da taş gibi durumlarda da görülebilir.

Bir diğer belirti idrar yaparken yanma olmasıdır. Ancak, idrar yaparken yanma her zaman mesane kanserine bağlı olmaz. İdrar yolu enfeksiyonları, taş hastalığı, prostat iltihabı ya da büyümesi de buna neden olabilir.

Mesane kanserinin diğer belirtileri arsında idrar yapmada zorlanma, idrar miktarında azalma, sık idrara çıkma, kilo kaybı, zayıflama, ileri evrelerde kalçalarda, sırtta, kaburgalarda ağrı bulunmaktadır.

Mesane Kanseri Tanı ve Evrelemesinde TUR Mesane Ameliyatı

TUR mesaneden önce ve sonra görüntü
TUR mesaneden önce ve sonra görüntü

Mesane kanserinin kesin tanısı ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken ilk işlem sistoskopi ve bu sırada uygulanan TUR mesane tümörü ameliyatıdır.  TUR mesane tümörü ameliyatı sırasında idrar yolundan girilerek gözlenen tümörler, kapalı yöntemle alınır ve inceleme için patoloji laboratuvarına gönderilir.

Mesane TUR Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kapalı mesane ameliyatı
Kapalı mesane ameliyatı

TUR mesane genellikle spinal ( belden yapılan) anestezi ile yapılır. Rezektoskop adı verilen özel bir alet ile idrar kanalından girilerek mesanenin içine bakılır. Tümör ya da tümörler tespit edilir. Daha sonra görülen tüm tümörler alınır. Tümör tabanı ve şüpheli alanlardan da ayrıca inceleme için parçalar (biyopsi) alınır. Ameliyat sonrası çıkarılan tümör dokusu patolojik olarak incelendikten sonra en uygun olan tedavi seçeneği belirlenir. Patolojik incelemede tümörün tipi, derecesi (saldırganlık oranı) ve evresi (tümörün mesane tabakalarında ne kadar derine indiği) tespit edilir. Bu patoloji raporuna göre hastanın ileri tedavisi planlanır. TUR mesane tümörü ameliyatı sonrası hastaya mesane sondası konur ve bu sonda çıkarılan tümörün büyüklüğüne göre 1 ila 7 gün arasında tutulur. Bu ameliyat için hastanede yatış süresi genellikle 1-2 gün kadardır.

Re-TUR Ameliyatı Nedir?

Bazı hastalarda tümörün mesane TUR ameliyatı ile tamamen alındığından ve evresinden kesin olarak emin olmak amacıyla, ilk mense TUR ameliyattan 4-6 hafta sonra 2. bir TUR ameliyatına gereksinim duyulabilir.  Bu hastalarda 2. TUR ameliyatının patolojik inceleme sonucuna göre tedavi planlanır.

Özet olarak TUR mesane ameliyatı;

İdrar kesesinin içinde tümör veya tümör şüphesi olduğunda, bu dokunun ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Mesane tümörlerinin tanı, evreleme ve tedavisinde ilk işlem TUR mesane ameliyatı yani üretral yoldan yapılan kazıma işlemidir.  Eğer mesanenizdeki kitle patoloji raporunda tümör olarak gelirse ve tümör dokusu mesane kasını tutmamışsa TUR mesane ameliyatı, tedavi için yeterli olacaktır. Ancak kas tabakası tutulmuşsa bu durumda mesanenin alınması (sistektomi) gerekecektir.

1 yorum
  1. Sabri Yurdaer diyor

    Robotik cerrahi ile suni mesane yapma işlemi ücreti ne kadar olabilir?

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.