Parsiyel Nefrektomi Nedir?

Parsiyel nefrektomi ya da kısmi nefrektomi, böbreğin kanserli, çürük ya da hasarlı kısmının çıkarılmasıdır. Böbreğin taş, çürüme, yaralanma gibi kanser dışı nedenlerden dolayı ameliyat ile alınması işlemine nefrektomi denir. Böbrek kanseri nedeniyle yapılan nefrektomide, böbrek, etrafındaki yağ dokusu ve zarlarıyla birlikte alınır. Buna radikal nefrektomi denir.

Böbrek Kanseri Nedir?

Böbrek kanseri, böbreğin idrar üreten kısmındaki hücrelerden kaynaklanır. Her ne kadar böbrek kanserinin nedeni tam olarak belli olmasa da, sigara kullanımı ve obezitenin böbrek kanseri riskini arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca, birinci derece yakınlarında böbrek kanseri olanlar, diyaliz tedavisi görenler ve tansiyon hastaları da böbrek kanseri açısından riskli gruptadır.

Hastalık erken evrede hiçbir belirti vermeden sessizce ilerleyebilir. Böbrek kanserlerinin yaklaşık % 30’u, hastalık henüz belirti vermezken, başka  nedenlerden dolayı yapılan ultrason ya da tomografi gibi tetkikler sırasında yakalanmaktadır.

Nefrektomi Nedir?

Nefrektomi, böbreğin çıkarılması işlemidir. Böbreğin taş, enfeksiyon gibi nedenlerden dolayı görevini yapamaz hale gelmesi sonucu çürümesi, böbrekte kanser gelişimi ya da başka bir kişiye takılması gibi nedenlerden dolayı alınması gerekebilir. Böbreğin tamamının alınmasına total nefrektomi, bir kısmının alınmasına parsiyel ya da kısmi nefrektomi denir.

Parsiyel Nefrektomi Nedir?

Böbrek kanserini tedavisi, hastalığın evresine, tümörün bulunduğu yere ve büyüklüğüne göre değişmektedir. Tümörün büyük olduğu durumlarda böbrek tamamen çıkartılır. Bu işleme radikal nefrektomi denir. Ancak küçük tümörlerde böbreğin tamamının alınmasına gerek yoktur. Böyle durumlarda sadece tümör alınır ve böbreğin diğer kısmı yerinde bırakılır. Buna kısmi nefrektomi denir.

Parsiyel Nefrektomi Nasıl Uygulanır?

Böbrekteki tümörün büyüklüğü 4 cm’den küçükse ya da 7 cm’e kadar olup böbreğin kenarında bulunuyorsa, böbreğin tamamı alınmadan sadece tümörlü kısım alınır. Kısmi nefrektomi, özellikle tek böbreği olan ve bu böbreğinde tümör gelişen hastalarda, her iki böbreğinde tümör olan hastalarda uygulanır. Ayrıca yüksek tansiyonu, şeker hastalığı ve böbrek taşı olan kişilerde, ileriki dönemlerde börek yetmezliği gelişebileceği için, mümkünde kısmi nefrektomi tercih edilmelidir.

Parsiyel nefrektomi ameliyatı genellikle kapalı yöntemler ile yapılır. Robotik ya da laparoskopik yöntemler ile uygulanan ameliyatlarda, hasta daha hızlı iyileşir ve daha çabuk taburcu olur.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.