Prostat Büyümesi Tanısı Nasıl Konur?

Prostat büyümesi tanısı nasıl konur? Prostat bezinin çeşitli nedenlere bağlı olarak hacminin artmasına prostat büyümesi denir. İyi huylu prostat büyümesi olarak da bilinen bu durum, prostat kanserinden farklıdır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte çoğu erkeğin prostat hacminde bir artış meydana gelir.

Prostat bezi, mesane ile penis arasında bulunur. Yaklaşık ceviz büyüklüğündedir. Prostat bezinin ortasında üretra adı verilen idrar kanalı geçer. Prostat, sperm hücrelerini besleyen, koruyan ve canlı kalmasını sağlayan bir sıvı üretir.

Prostat Büyümesi Tanısı İçin Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Eğer işeme ile ilgili sıkıntılarınız varsa ve kendinizde prostat büyümesi olup olmadığını merak ediyorsanız bir üroloji doktoruna gitmelisiniz. Üroloji doktoru öncelikle size şikayetlerinizi soracaktır. Daha sonra sizden anlatmış olduğunuz şikayetlerinizin şiddetini ve yaşam kaliteniz üzerine olan olumsuz etkisini belirlemek için oluşturulan bir skorlama sistemini doldurmanızı isteyecektir. Prostatın büyüdüğün anlaşılmasında prostatın parmakla muayenesi önem taşımaktadır.

Ayrıca doktorunuz durumunuza göre sizden aşağıdaki testleri de isteyebilir.

Prostat spesifik antijen (PSA) testi: Kanda bakılan bir testtir. Prostat kanseri varsa PSA değeri normalin üzerinde çıkar. Bu durumda prostat biyopsisi gerekecektir.

İdrar akım hızının ölçülmesi (Üroflowmetri): Sıkışıp idrar yapma ihtiyacı duyduğunuzda özel bir klozete işemeniz istenecektir. Bu test idrar akım hızını ölçer ve işeme şeklini gösterir.

İşeme sonrası kalan idrar miktarı ölçümü: İşedikten sonra idrar kesesinde artık idrar kalıp kalmadığı ultrasonografi ile ölçülür.

Ultrasonografi: Böbrek, mesane (idrar torbası) ve prostatın görüntülenmesini sağlar.

Sistoskopi: Dış idrar kanalının ve mesanenin (idrar torbası) özel bir kamera sistemi kullanılarak gözle doğrudan incelenmesidir.

Özetle prostat büyümesi tanısı şu şekilde konur;

Öncelikle hastanın şikayetleri dinlenir. Kullandığı ilaçlar ve geçirdiği ameliyatlar sorgulanır.

Daha sonra hasta ve prostatı muayene edilir. Prostat muayenesi, makattan parmakla yapılır.

Bazen üre ve kreatinin gibi kan tahlilleri istenebilir.

İdrar tahlili ve gerekirse idrar kültür testi yapılır.

Prostat kanseri açısından, kan PSA (prostat spesifik antijen) değerine bakılır.

İdrar akım hızı ölçülür. İşeme sırasında, saniyede ne kadar idrar atıldığı özel bir cihaz ile ölçülür.

İdrar yapıldıktan sonra mesanede kalan idrarın miktarı ölçülür.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.