Prostat Kanseri Ameliyatı Sonrası Günlük Hayata Dönüş Ne Zaman Olur?

Prostat kanseri ameliyatı sonrası normal yaşama dönüş, uygulanan ameliyatın türüne, hastanın hastanede kalış süresine, sondanın ne kadar takılı kalacağına ve iyileşmenin ne kadar sürede olacağına  göre değişir. Erkeklerde en sık görülen kanserlerden bir tanesi prostat kanseridir. Durum böyle olunca erkeklerin en sık karşılaştığı kanser ameliyatlarından biri de radikal prostatektomi dediğimiz kanser ameliyatıdır. Bu ameliyatın günümüzde açık cerrahi, laparoskopik ve robotik cerrahi  olmak üzere 3 uygulama şekli vardır.

Açık Prostat Kanseri Ameliyatı Sonrası Yaşam

Açık ameliyat sonrası iyileşme daha uzun sürmektedir. Özellikle idrar torbası ile idrar kanalı arasındaki prostatın çıkarılmasından sonra, idrar torbası ile kalan idrar kanalının yeniden birbirine dikilmesi ameliyatın en önemli safhasıdır. Çünkü mesane ve idrar kanalının birbirine iyice yapışması  1-2 ay gibi uzun bir süre alabilmektedir. Bu nedenle açık ameliyat uygulanan hastalarda ameliyat esnasında takılan sondanın en az 21 gün kadar durması gerekir.

Kapalı Ameliyat Sonrası Yaşam

Laparoskopik ve robotik cerrahi yöntem ile uygulanan ameliyatta, yara yeri daha küçük olduğundan iyileşmesi de daha hızlıdır. Mesane ve idrar kanalının birleşmesi, açık ameliyata göre daha kolay ve daha iyi yapılabilmektedir.  Bu yüzden sonda daha kısa sürede alınır. Özellikle robotik cerrahide ameliyat sonrası 5. gün sonda alınabilir.

Robotik cerrahi uygulanan hastalar ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duyar. Bu yüzden az ağrı kesici ilaç alma ihtiyacı duyar. Çünkü ameliyat yarası açık cerrahiye göre daha küçüktür ve bu yüzden daha az ağrı olur.

Robotik cerrahi uygulanan hastalar açık ameliyat uygulanan hastalara göre hastanede daha az kalırlar ve daha çabuk taburcu olurlar. Bunun en önemli nedeni; robotik cerrahide ameliyat için karnın açılmaması, kan kaybının daha az olması ve ameliyat sonrası hastaların daha az ağrı duymasıdır.

Özetle, prostat kanseri ameliyatı sonrası normal yaşama dönüş, ameliyatın açık ya da kapalı yöntemle yapılıp yapılmadığına göre değişir. Açık ameliyat yapılan hastalarda sondanın çıkarılması ortalama 21 gün iken robotik cerrahide 5. gün sonda alınabilir. Sondası alınan hasta artık normal hayatına dönebilir.

 

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.