Prostat Kanserinin Ameliyatsız Tedavisi: Fokal Tedavi Nedir?

Prostat kanserinde HIFU tedavisi, son zamanlarda sıkça uygulanan bir fokal tedavi yöntemidir. Fokal tedavi, prostat bezinin tamamının değil sadece kanserli bölümün tedavi edilmesidir. Görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemelerle birlikte, prostat kanseri artık daha erken evrede tespit edilebilmektedir. Özellikle multiparametrik prostat MRI sayesinde, prostat bezindeki kanser daha iyi görüntülenmekte ve haritası çıkarılabilmektedir.

Prostat Kanserinde Fokal Tedavi

Prostat kanserinin fokal tedavisinde kullanılan iki tedavi şekli vardır. Bunlar kriyoterapi ve HIFU yöntemleridir. Bunlardan HIFU yöntemi son zamanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemde, ilk önce prostat MRI ile elde edilen prostat bezindeki kanserli alanın haritası çıkarılmaktadır. Daha sonra  bu bölgeye HIFU, yani yüksek odaklanmış ultrason dalgaları gönderilerek, prostatın tamamı değil, sadece kanserli doku tedavi edilmektedir. Kriyoterapi tedavisinde de benzer şekilde prostat içindeki kanserli doku dondurularak tahrip edilir. Ancak krioterapi tedavisinin kısa ve orta vadeli sonuçları HIFU tedavisi kadar yüz güldürücü değildir.

Prostat Kanserinde HIFU  Tedavisi: Avantajları Nelerdir?

Prostat bezi içindeki sadece kanserli bölge tedavi edilir.
Prostat bezindeki sağlam olan dokulara zarar verilmez.
Düşük riskli prostat kanserinde HIFU tedavisinin uzun ve orta vadeli sonuçları prostat kanser ameliyatına benzerdir
Kolay uygulanabilir bir tedavi yöntemidir.
İdrar tutma ve cinsel fonksiyonların korunmasında başarılıdır.

HIFU Tedavisi Hangi Hastalar İçin Uygun?

HIFU tedavisi, özellikle cinsel fonksiyonlar üzerine koruyucu etkisi ve idrar tutmadaki avantajı nedeniyle, hastalar için çekici gelmektedir. Ancak HIFU tedavisi, şu an her prostat kanseri hastası için uygun değildir. Şimdilik, sadece düşük riskli prostat kanserlerinde uygulanan HIFU tedavisi ile orta vadede anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Şu an yüksek riskli prostat kanseri hastalarında HIFU tedavisi uygulanmamaktadır.

 

 

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.