Radikal Sistektomi Ameliyatı Nedir?

Radikal sistektomi ameliyatı, idrar kesesinin etrafındaki yağ tabakası ve prostat, rahim gibi komşu organlarla birlikte çıkarılması işlemidir. Kasa geçen mesane kanserinin tedavisinde uygulanan bir ameliyattır.  Mesanede bulunan kanserlerden kökleri derine uzananların cerrahi tedavisinde günümüzde uygulanan en önemli tedavi seçeneğidir.

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane kanseri, genellikle 65 yaş üzerindeki kişilerde sık görülen bir kanserdir. İdrarda ağrısız kanama ile kendini belli eden mesane kanserinin kesin nedeni tam olarak belli değildir. Bilinen en önemli risk faktörü sigaradır. Erkeklerde mesane kanseri görülme oranı, kadınlara göre yaklaşık dört kat daha fazladır. Mesane kanserinin tedavisi, hastalığın evresine göre değişir. Kasa geçmeyenler genellikle kapalı ameliyat yöntemiyle (TUR mesane ameliyatı) tedavi edilir. Kasa geçen kanserlerde, mesanenin çıkarılması gerekir. Mesanenin çıkarılmasına sistektomi adı verilir.

Radikal Sistektomi Ameliyatı Nedir?

Radikal sitektomi, idrar kesesinin içinde çok fazla tümör olması ve diğer tedavi seçeneklerine cevap vermeyen mesane kanserlerinde de yapılabilmektedir. Mesane çıkarıldıktan sonra idrar kanallarının ucu bağırsaklardan yapılan mesaneye bağlanır. Bağırsaktan yapılan mesaneye yeni mesane (bağırsak mesane) denir. Yani mesanenin bir ucu idrar kanalına bağlanır. Bir diğer seçenek ise, mesane çıkarıldıktan sonra idrar kanalları bir bağırsak aracılığıyla karın duvarına ağızlaştırılır. Bağırsağın karın duvarına ağızlaştığı yere ileostomi denir. Buraya bir ürostomi torbası adı verilen bir idrar torbası takılır. İdrar burada birikir.

Radikal sistektomi ve üriner diversiyon, idrar yollarını ve bağırsakları ilgilendiren büyük bir ameliyattır. Bu yüzden ameliyattan sonra, hastanın bakımı ve izlenmesinin iyi olması gerekir.

Robotik Radikal Sistektomi Nedir?

Ürolojide prostat kanseri tedavisinde çok sık kullanılan robotik cerrahide deneyiminin artmasından sonra, artık mesane kanserinin cerrahi tedavisinde de robot yardımlı robotik radikal sistektomi uygulanmaya başlanmıştır. Robotik radikal sistektominin en önemli avantajı; robotun 3 ayrı kolunun olması, görüntü kalitesin,n yüksek ve 3 boyutlu olması, ameliyat sahasındaki görüntüyü 10 kat büyütebilmesi ve robottun kollarının her yöne hareket edebilmesidir.

Radikal Sistektomi Ne Zaman Yapılır?

  • Kası tutmayan ancak kapalı ameliyat ve sonrasında uygulanan mesane içi ilaç tedavisine dirençli olan mesane kanserleri,
  • Mesane içinde, kapalı ameliyat ile temizlenemeyecek kadar çok tümör olması,
  • Kanserin prostat içindeki idrar kanalına geçmesi,
  • Kasa geçmiş anca uzak organlara yayılmamış olan mesane kanserleri,
  • Kasa geçmiş, başka organlara yayılmış olsa da, kanama veya ağrıya neden olan mesane kanserlerinin tedavisinde mesane çıkartılır.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.