Radikal Sistektomi Hakkında

Radikal sistektomi nedir? Neden yapılır? gibi sorular merak edilebilir. Radikal sitektomi, mesanenin tamamının kanser dokusuyla birlikte çıkarılması işlemidir. Kasa geçmiş mesane kanserinin tedavisinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Mesane kanseri toplumda oldukça sık görülen bir sağlık problemidir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Mesane kanseri için en önemli risk faktörü sigara kullanımıdır.

Radikal Sistektomi Nedir?

Radikal sistektomi, mesane kasına geçmiş olan ya da mesanede çok fazla kanser olduğunda, kanser dokusuyla birlikte tüm mesanenin çıkarılması işlemidir. Bu işlem sırasında, mesane etrafındaki yağ tabakası, böbreklerden gelen idrar kanallarının bir kısmı da çıkarılır. Bu ameliyat sırasında erkeklerde, prostat ve meni keseleri ve gerekli durumlarda üretra adı verilen tüm idrar kanalı çıkartılır. Kadınlarda ise rahim, yumurtalık tüpleri, yumurtalıklar ve vajinanın tamamı veya bir kısmı çıkarılabilir.

Ameliyat sırasında, leğen boşluğu içindeki lenf bezeleri de çıkarılır. Bu işleme pelvik lenf nodu diseksiyonu adı verilir. Böylece lenf bezlerine kanser yayılmışsa temizlenmiş olur.

Ameliyat, laparoskopik ya da robotik olarak gerçekleştirilebilir. Robotik ameliyatta açık ameliyatlardaki büyük kesi yerine, vücutta daha küçük kesi olur. Bu hem daha çabuk iyileşme ve hastanede daha az yatmaya hem de daha iyi bir kozmotik görüntüye neden olur.

Radikal Sistektomi Nedir? Neden Yapılır?

Radikal sistektomi şu durumlarda yapılır;

  • Kasa geçmiş olan mesane kanserlerinin tedavisinde,
  • Mesane içerisinde, kapalı ameliyatla (TUR mesane ameliyatı) temizlenemeyecek kadar çok fazla kanser olması durumunda,
  • Kapalı ameliyat ve mesane içine ilaç verilerek tedavi edilen, ancak çok sık tekrarlayan mesane kanserlerinin tedavisinde,
  • Aşırı kanamaya ve ağrıya neden olan mesane kanserlerinin tedavisinde

Üriner Diversiyon Nedir?

Radikal sistektomiden sonra, idrarın vücuttan atılması için yeni bir yol oluşturmasına üriner diversiyon denir. Üriner diversiyon için bazı seçenekler bulunmaktadır. Bunlar;

Yapay Mesane

Seçeneklerden biri yapay mesanedir. Yapay mesane bağırsak mesane, yeni mesane, ortotopik mesane neobadder olarak da bilinir.  Bağırsaktan alınan yaklaşık 50 cm’ lik bir parça ile bir kese oluşturulur. Bu keseye yapay mesane denir. Böbreklerden gelen idrar kanallarının uçları bu mesaneye vücudunuzun içinde kalır ve üretraya bitişiktir. Çoğu durumda, yeni mesane sizin normal olarak idrara bağlanır. Mesanenin bir ucu da üretra adı verilen idrar kanalına dikilir.  Bazı hastalar, yeni mesaneyi boşaltmakta güçlük çekebilir. Bu durumda, hastanın yeni mesanesini boşaltması için aralıklarla idrar sondası  kullanması gerekebilir.

İleal Konduit

İleal Konduit
İleal Konduit

Bu işlem için bağırsağın bir parçası kullanılır. Yaklaşık 15 cm uzunluğundaki bir bağırsak parçası ayrılarak bir ucu karın duvarına ağızlaştırılır. Bağırsağın karın duvarına açıldığı yere ürostomi adı verilir. Bağırsağın diğer ucuna ise üreter adı verilen idrar kanalları bağlanır. Böylece böbrekte oluşan idrar, bu bağırsak kanalından geçerek dışarıya çıkar. Bağırsağın akarın ön duvarına açıldığı yere (ürostomi), idrarın toplanması için bir torba takılır. Bu torbaya ürostomi torbası adı verilir.

Kontinan Üriner Diversiyon

Kontinan Üriner Diversiyon
Kontinan Üriner Diversiyon

Bu işlemde yine bağırsakların bir kısmı kullanılarak bir kese oluşturulur. Bu kese karın duvarına ağızlaştırılır. Ancak kesenin karın duvarına açıldığı yere bir torba takılması gerekmez. Çünkü kesenin ağzı içindeki idrarı dışarı kaçırmayacak şekilde büzülmüştür. Kesedeki idrar, her gün birkaç kez bir sonda yoluyla hasta tarafından boşaltılır.

 

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.