Robotik Cerrahi İle Yapay Mesane Avantajlı Mı?

Robotik cerrahi ile yapay mesane ameliyatı mümkün mü? Yapay mesane nedir? Yapay mesane, mesane kanseri nedeniyle mesanesi alınmak zorunda kalınan hastalarda, bağırsaklardan yapılan yeni mesaneye verilen addır. Mesane kanseri, mesane içini örten tabakadaki hücrelerde anormal büyüme ve çoğalma sonucu oluşan bir kanser türüdür. Mesane kanseri nedeniyle mesanenin alınması gerektiği durumlarda, bağırsaklardan yapılan yapay mesane ile hastaların yaşam kalitesi düşmeden eskisi gibi idrarlarını yapabilmeleri sağlanabilmektedir.

Mesane Kanseri Türleri Nelerdir?

Mesane kanserinin farklı türleri bulunmaktadır. Bu türler şunlardır;

 • Ürepiteliyal karsinom: Mesane iç yüzünü örten değişici epitelyum hücrelerinden köken alan kanser türüdür. En sık görülen türdür.
 • Yassı epitel hücreli karsinom: Daha çok enfeksiyon veya uzun süreli irristasyona maruz kalan mesanenin yassı epitel hücrelerinde ortaya çıkan bir kanser türüdür.
 • Adenokarsinom: Mesanedeki salgı hücrelerinde meydana gelen kanser türüdür.

Mesane Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Mesane kanseri için en önemli risk faktörü sigara kullanımıdır. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımına bağlı olarak vücudun maruz kaldığı kimyasal maddeler böbreklerden süzülerek mesanede biriken idrara geçmektedir. Bu maddeler mesanedeki hücre yapısının bozulmasına neden olabilmektedir. Çeşitli kimyasal maddelere maruz kalmak da mesane kanseri nedenleri arasında yer almaktadır.

Mesane kanserine neden olabilen başlıca risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Yaş: Mesane kanseri tanısı konulan kişiler genellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerdir.
 • Cinsiyet: Mesane kanseri erkeklerde, kadınlardan 3 kat daha fazla görülmektedir.
 • Sigara kullanımı
 • Kimyasal maddelere maruz kalmak: Tekstil, kauçuk, deri, baskı gibi endüstrilerde kullanılan kimyasallara maruz kalmak risk oranını arttırmaktadır.
 • Kronik mesane enfeksiyonları
 • Yağlı gıdalarla beslenmek
 • Katkı maddesi çok olan besinler
 • Ailede mesane kanseri öyküsü olması
 • Siklofosfamid ile kemoterapi tedavisi alınmış olması
 • Mesaneye komşu bölgelere radyoterapi tedavisi uygulanmış olması

 Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

En sık görülen mesane kanseri belirtileri şunlardır;

 • İdrarda kan görülmesi en yaygın görülen mesane kanseri belirtisidir. Sancısız bir kanamadır. İdrarda görülen kanın şiddeti hastadan hastaya değişiklik gösterebilmektedir. Bazı hastalar idrarlarındaki kanı çıplak gözle görebilirken bazı hastalarda ise, idrarın mikroskop altında incelenmesi gerekebilmektedir. Kanamaların pıhtı şeklinde görülebilmesi de mümkündür.

Bunun yanında önemle belirtmek gerekir ki, idrarda kan görülmesi mutlaka mesane kanserine işaret değildir. Böbrek taşı veya idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle de idrarda kan görülebilir.

 • Ağrılı idrara çıkma, mesane kanserinde görülen bir diğer belirtidir.
 • Sık idrara çıkma, bazen mesane kanserine işaret edebilmektedir.
 • İdrar yaparken zorlanma da mesane kanserinin bir belirtisi olabilir.
 • Sırt ağrısı ve karnın alt kısmında ağrı, özellikle ileri evre mesane kanserlerinde görülebilmektedir.
 • İleri evre mesane kanserlerinde iştahsızlık ve buna bağlı olarak kilo kaybı yaşanabilmektedir.

Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konulmaktadır?

Mesane kanseri tanısı için; öncelikle hastanın belirtilerinden ve rutin kontrollerinin sonuçlarından şüphelenilerek araştırma yapılması gerekir. Mesane kanseri tanısı üroloji doktoru tarafından konulur. Üroloji doktoru öncelikle olası risk faktörlerini araştırır. Daha sonra hastayı muayene eder. Muayene sırasında mesane kanseri olabilecek işaretler arar. Hastanın karnını ve kasıklarını muayene ederek, ele gelen kitle, karaciğerde ve lenf bezlerinde büyüme olup olmadığını araştırır.

Yapılan muayenenin ardından bazı laboratuar tetkiklerin yapılması gerekebilir. Mesane kanseri tanısında idrar testleri ve bazı görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bunlar;

 • İdrar tahlili
 • İdrar sitolojisi
 • İdrar kültürü
 • İdrar tümör marker testleri
 • Ultrason
 • BT
 • IVP
 • Retrograd pyelogram
 • MR
 • PET-CT
 • Göğüs röntgeni

Mesane kanseri tanısında kullanılan önemli bir tanı yöntemi de sistoskopi işlemidir. Sistoskopi, özel endoskop ile üretra ve mesanenin iç kısmı incelenmektedir. Bu sayede mesane içindeki tümörler görülebilir. Sistoskopi sırasında şüpheli alanlardan parça alarak patoloji laboratuara gönderebilir.

Mesane Kanseri Tedavi Edilebilir Mi?

Mesane kanseri tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Uygulanacak tedavi yöntemi, hastalığın evresine, türüne, hastanın genel sağlık durumuna göre seçilir.

Mesane kanserinin cerrahi tedavisinde kullanılabilen yöntemler şunlardır;

 • TUR Ameliyatı: TUR ameliyatı, kası tutmayan tümörleri çıkarmak için kullanılmaktadır. TUR ameliyatı, genel anestezi ya da spinal anestezi altında gerçekleştirilir. İdrar yolu uç kısmında yer alan delikten girilerek yapılan bir ameliyattır. Yani ameliyat için bir kesi açılmasına gerek yoktur. TUR ameliyatında ucunda tel olan bir cihaz ile tümör kesilerek çıkarılmaktadır.
 • Parsiyel sistektomi: Mesanenin tümörlü olan kısmı çıkarılır. Diğer sağlam kısım yerinde kalır. Ancak çok sık nüks olması nedeniyle, nadiren uygulanmaktadır.
 • Radikal sistektomi: Bu yöntemde tümör ile birlikte tüm mesane çıkarılmaktadır. Bunun yanında mesane çevresindeki bazı doku ve organlar da çıkarılmaktadır. Radikal sistektomi ameliyatı açık ya da robotik yöntemlerle yapılır.
 • Yapay Mesane Ameliyatı: Radikal sistektomi ameliyatı ile hastaların mesanesinin tamamı alınmaktadır. Bu nedenle yeni bir mesanenin yapılması gerekmektedir. Bu durumda hastanın bağırsağının bir kısmı kullanılarak, yapay mesane oluşturulur.

Yapay Mesane Nedir?

Yapay mesane, mesane kanseri hastalarında, mesanenin çıkarılması gerektiği durumlarda uygulanan bir yöntemdir. Hastanın bağırsaklarının bir bölümünden bir kese yapılarak mesaneye dönüştürülür. Keseye dönüştürülen bu bağırsağa yapay mesane adı verilir. Böylece, idrar bu kese içerisinde birikerek depolanır.

Robotik Cerrahi İle Yapay Mesane Nasıl Yapılır?

Yapay mesane hakkında merak edilen bir konu da, yapay mesanenin nasıl yapıldığıdır. Kas tutulumu olan, mesane içerisinde çok fazla derece tümör olan, yüksek dereceli ve BCG tedavisine cevap vermeyen hastaların idrar kesesinin alınması gerekir. Mesanenin alınması işlemine radikal sitektomi denir.

Yapay mesane ameliyatında, yaklaşık 50 cm uzunluğunda bir bağırsak alınarak idrar kesesine benzeyecek bir biçimde şekillendirilir. Yeni oluşturulan bu mesanenin bir ucuna böbreklerden gelen idrar kanalları, diğer ucuna üretra bağlanır.

Yapay mesane ameliyatı, kişinin yeni bir mesane sahibi olmasını sağlamaktır.  Başarılı bir yapay mesane ameliyatının ardından kişi normal yaşantısına büyük oranda dönmektedir. Yapay mesane ameliyatı sonrası hastanede kalış süresi ortalama 7 ila 10 gün arasında değişmektedir.

Robotik Cerrahi İle Yapay Mesane Avantajlı Mı?

Robotik cerrahi ile uygulanan yapay mesane ameliyatı, açık yöntemle uygulanan yapay mesane ameliyatına göre daha avantajlıdır. Robotik cerrahinin en büyük avantajı, vücuda büyük bir kesi yapılmaması, sadece karın  ön duvarına açılan 4-5 adet küçük deliklerden ameliyatın yapılmasıdır. Robotik cerrahi ile uygulanan yapay mesane ameliyatının başlıca avantajları şunlardır;

 • Ameliyatta kanama daha az olur ve genellikle hastaya kan verme ihtiyacı olmaz.
 • Daha hızlı iyileşme olur.
 • Hastaneden daha çabuk taburcu olunur.
 • Yara yerinde iltihaplanma riski, büyük ameliyat yarası olmadığından yoktur.
 • Robotik cerrahi ile yapılan sinir koruyucu yapay mesanede, gündüz ve gece idrar kaçırma neredeyse hiç görülmez.
 • Ameliyat sonrası dönemde ağrı daha az olmaktadır.
 • Açık cerrahide görülebilen yara yerinden karın fıtığı gelişimi riski, çok daha azdır.

Robotik Cerrahi İle Yapay Mesane Ameliyatı Sonrası Cinsellik Nasıldır? 

Robotik cerrahi ile uygulanan mesane kanseri ve yapay mesane ameliyatında, penis sertleşmesini sağlayan damar ve sinir demetlerinin korunması daha kolay olur. Bunun nedeni robotik cerrahideki 3 boyutlu ve yüksek çözünürlük özelliğine sahip kamera sistemi ve robotik kolların ileri derecede olan manevra kabiliyetleridir. Sinir koruyucu yapılan ameliyatlarda, hastalarda iyileşme sonrası dönemde normal cinsel aktivite devam etmektedir.

Yapay Mesanenin Ömrü Ne Kadardır?

Yapay mesane hakkında merak edilen en önemli konulardan biri de, yapay mesanenin bir ömrünün olup olmadığıdır. Yapay mesanenin bir kullanım ömrü yoktur. Yani hasta yaşadığı sürece yapay mesane de yaşar ve yapay mesanesini kullanabilir.

 

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.