Mesane Kanserinde Robotik Radikal Sistektomi ve Yapay Mesane

Robotik radikal sistektomi ve ince bağırsaktan yapılan ”yapay mesane”, mesane kanserinin tedavisinde kullanılan bir ameliyat yöntemidir. Mesane kanserinde tedavi, hastalığın evresine göre belirlenir.  Mesane kanseri yüzeyel ise yani mesane duvarındaki kasları tutmamışsa, ilk planda uygulanan tedavi, TUR-Mesane ameliyatıdır. Mesane kanseri, kas tabakasına sirayet etmişse ya da yüzeyel evrede olup mesane içindeki kanser çok büyükse, tüm mesanenin çıkarılması gerekir. Bu işleme “Radikal Sistektomi” adı verilir. Ameliyat robotik cerrahi ile gerçekleştirilirse, “Robotik Radikal Sistektomi” adını alır. 

Yapay Mesane (Bağırsak Mesane) Nedir?

Mesane kanseri nedeniyle çıkarılan mesanenin yerine, idrarın depolanacağı idrar torbası, yani mesane, yapılması gerekir. Bunun için, günümüzdeki en iyi seçenek, ince bağırsağın bir kısmından yeni mesane yapılarak, idrar kanalına tekrar bağlanmasıdır. Bu ameliyata “İnce Bağırsaktan Yapılan Ortotopik Yeni Mesane”, ”İleal Neobladder Ameliyatı”  ya da kısaca ”Bağırsak Mesane” veya ”Yapay Mesane” adı verilir.

Robotik Radikal Sistektomi ve Yapay Mesane Ameliyatı

Radikal Sistektomi ve İleal Yeni Mesane ameliyatı, açık, laparoskopik ya da robotik yöntemlerle yapılmaktadır. Oldukça zor ve uzun süren bu ameliyat, günümüzde artık da Vinci Robotik Sistemin avantajları ile kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

Robotik Radikal Sistektomi ve Yapay Mesane Ameliyatının Açık Ameliyata Olan Avantajları

Açık ameliyatta, ameliyat kesisi göbeğin 15 cm üstünden başlar ve penis köküne kadar uzanır. Robotik cerrahide ise sadece karın duvarına açılan 5 ya da 6 delikten vücut içine yerleştirilen ince borucuklar ve robot kolları ile ameliyat yapılır.

Açık ameliyatta uzun süre karın açık kalır. Bu yüzden bağırsaklar hava ile temas eder, vücutta ısı, sıvı ve elektrolit kaybı meydana gelir. Oluşan bu sorunlar hastanın iyileşmesini engeller ve bazı sorunların ortaya çıkma riskini artırır. Robotik cerrahide ise karın açılmadığından bu tür sıkıntılar olmaz.

Robotik cerrahide açık ameliyata göre çok az kan kaybı olur. Kan kaybının az olması yara iyileşmesini olumlu yönde etkiler.

Robotik Radikal Sistektomi ameliyatında, robotik teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde, mesane kanserinin durumu izin verirse, penis sertleşmesini sağlayan sinirler mükemmel bir şekilde korunabilir.

Robotik Lenf Bezi Diseksiyonu

Kanserli mesane tümüyle çıkartıldıktan sonra, leğen boşluğundaki ana damarlar üzerindeki lenf bezleri ayıklanarak çıkarılır. Çıkarılan bu lenf bezleri patolojik incelemeye gönderilir. Lenf bezlerinin çıkarılması hem kanserin doğru evrelenmesi, hem de kanserin kontrolü açısından çok önemlidir.

Robotik Cerrahi İle El Değmeden Yapılan Yapay Mesane

Kanserli mesane ve lenf bezleri çıkarıldıktan sonra, ince bağırsaktan alınan 45-60 cm. boyundaki bir parça, özel bir teknikle açılarak “küre” şekline getirilir. Böbreklerden gelen idrar kanalları, bu küre şeklindeki bağırsağa bağlanır ve yapay mesane tamamlanır.

 

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.