Robotik Üroloji Nedir?

Robotik üroloji, da Vinci robotik cerrahi sitem ile gerçekleştirilen üroloji ameliyatları anlamına gelir. Robotik cerrahi, genel cerrahi, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, kalp damar cerrahisi gibi bölümlere göre ürolojide daha sık kullanılmaktadır.

Robotik Üroloji Nedir?

Robotik sistemler ile ameliyat yapma düşüncesi, uzayda rahatsızlanacak olan bir astronotu dünyadaki bir cerrah tarafından uzaktan kumanda ile ameliyat edilebileceği düşüncesi ile 1970’li yıllarda NASA öncülüğünde yapılan çalışmalarla başlanmıştır.

Robotik cerrahi ile üroloji alanında uygulanan başlıca ameliyatlar; radikal prostatektomi, piyeloplasti, radikal sistektomi, yapay mesane, donör nefrektomi, nefrektomi, parsiyel nefrektomi ve sakrokolpopeksi’dir.

Robotik Radikal Prostatektomi 

Radikal prostatektomi, prostat kanserinde prostat bezi ile birlikte, meni kesesi ve meni kanallarının uç kısımlarının çıkarılması işlemidir. Prostat çıkarıldıktan sonra mesane ile üretra tekrar birbirine dikilerek eklenir. Ameliyat sırasında bazen leğen boşluğunda bulunan lenf bezleri de çıkartılır. Bu işleme pelvik lenf nodu diseksiyonu denir.

Robotik radikal prostatektomi ameliyatında hastanın karın boşluğu karbondioksit gazı ile şişirilir. Daha sonra, karın cildine yapılan 1 cm büyüklüğündeki  deliklerden içeriye robot kolları gönderilir. Robot kollarının ucunda bulunan cerrahi aletler ile ameliyat gerçekleştirilir.

Robotik Radikal Sistektomi

Radikal sistektomi, idrar kesesinin erkeklerde prostat kadınlarda rahim ile birlikte çıkarılması işlemidir. Kasları tutan mesane kanserlerinin tedavisinde günümüzde uygulanan en etkili tedavi yöntemidir. Mesane çıkarıldıktan sonra idrar kanallarının ucu, bağırsaklardan yapılan yapay mesane ya da bir bağırsak aracılığıyla karın duvarına ağızlaştırılır. Bu işleme üriner diversiyon adı verilir.

Prostat kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılan robotik cerrahide deneyiminin artması ile birlikte, robotik robotik radikal sistektomi ve yapay mesane ameliyatı da yaygın olarak kullanılmaya  başlanmıştır. Robotun 3 ayrı kolunun olması, 3 boyutlu görüntülü kamerası, ameliyat sahasını 10 kat büyütebilmesi ve kollarının her yöne hareket edebilmesi gibi avantajları bulunmaktadır.

Robotik Üroloji İle Nefrektomi

Böbrek kanseri, eğer vücudun başka bölgesine yayılmadıysa böbrek cerrahi olarak çıkartılır. Bu işleme radikal nefrektomi adı verilir. Tümörün büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre böbreğin tamamı ya da sadece kanserli kısmı çıkarılır. Böbreğin etrafındaki yağ dokularıyla birlikte tamamen çıkarılmasına radikal nefrektomi, sadece tümörün olduğu böbrek kısmının alınmasına ise parsiyel nefrektomi adı verilir.

Robotik Üroloji İle Piyeloplasti

Üreteropelvik bileşke darlığı yani üreterin böbrekten çıktığı yerde darlık varsa, uygulanan cerrahi işlemdir. Böbrek çıkım darlığının tedavisi ameliyattır. Ameliyat açık, laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemlerle yapılır. Robotik yöntemde ameliyat,karın duvarına yapılan 3-4 küçük kesiden içeriye gönderilen robotik kollar ile yapılır.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.