Testis Kanseri Nedir?

Testis kanseri ya da testis tümörü, tesislerdeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Testisler,  penisin altında gevşek bir cilt torbası olan skrotum (testis torbası) içinde bulunur. Testisler erkeklerde bulunan, üreme için gerekli olan sperm hücreleri ve erkeklik hormonunu üreten bir çift organdır.  Diğer kanser türleriyle karşılaştırıldığında, testis kanseri nadir görülür. 15-35 yaş arasındaki erkeklerde en sık görülen kanserdir.

Genellikle 15-35 yaş arasındaki erkeklerde, testislerin birinde kendini ağrısız bir şişlik şeklinde gösteren kanser türüdür. hastalığın görülme sıklığı 60 yaşından sonra da artabilir. Testis kanseri, tedavisi kolay olan kanser türlerindendir. Genellikle testiste ağrıya yol açmadığı için geç fark edilir. Ayrıca duyulan çekingenlik ve utanmadan dolayı hastanın doktora gitmek istememesi hastalığın tanısının konması geciktirir.

Testis Kanserinin Türleri Nelerdir?

Testis kanseri, köken aldıkları hücre tipine göre “Seminematöz” ve “Non-seminematöz” olmak üzere iki gruba ayrılır. Aralarındaki temel fark, seminematöz kanserlerin tedavilerinin daha kolay, non-seminematöz kanserlerin tedavilerin daha zor olmasıdır.

Testis Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Testis kanserinin nedeni tam olarak belli değildir. Genellikle genetik nedenlerden kaynaklanır. İnmemiş testisli hastalarda ve kısır erkeklerde normal erkeklere göre yüksek oranda görülmektedir.

Testis kanseri risk faktörleri nelerdir?

 • İnmemiş Testis (Kriptorşidizm)

Testisler çocuk anne karnında iken ilk zamanlarda skrotum içinde değil, karın boşluğundadır. Doğun yaklaştıkça testisler  skrotuma iner. Bazı çocuklarda testislerden biri ya da her ikisi skrotuma inemez, karın boşluğunda ya da kasık kanalında takılı kalır. Testisin burada bulunması kanser gelişim riskini artırır. Bu yüzden testis skrotuma indirilmelidir.

 • Anormal Testis Gelişimi

Klinefelter sendromu gibi durumlarda testis gelişimi normal değildir. Bu normal olmayan zeminden kanser gelişimi daha sıktır.

 • Ailesel Yatkınlık

Aile üyelerinde testis kanserine yakalan birinin olması, kişinin testis kanserine yakalanma riskini artırmaktadır.

 • Yaş

Testis kanseri genellikle 15-35 yaş arasındaki genç erkeklerde görülür. Ancak, her yaşta ortaya çıkabilir. 60 yaşından sonra da görülme sıklığı artabilir.

 • Irk

Testis kanseri, beyaz ırkta siyah ırka göre daha sık görülür.

Testis Tümörü Belirtileri Nelerdir?

 • Testiste ağrısız şişlik
 • Testis torbasında ağırlık hissi
 • Karın ağrısı
 • Kasık ağrısı
 • Skrotumda ani sıvı toplanmas
 • Göğüslerde büyüme ve hassasiyet
 • Sırt ağrısı

Testis Kanserinin Tanısı Nasıl Konur?

Testis kanserinin tanısı kolaydır. Testislerin muayenesi ve ultrason ile kolayca ön tanı konur.

Testis Kanseri Tanısı Nasıl Konur
Testis kanseri tanısı nasıl konur?

Kesin tanı ancak çıkarılan testisin patolojik incelemesiyle konur. Patolojik muayene testis kanseri gelirse, kanserin yaygınlığının anlaşılması için kanda kanser belirteçleri (alfa feto protein, beta-hCG, LDH), karın tomografisi, göğüs filmleri gerekebilir. Testis kanserinden şüphe edildiğinde, kesin tanı ve kanserin tipinin belirlenmesi için kasık bölgesinden girilerek testis yaklaşık 15 santimlik sapıyla birlikte çıkarılır ve inceleme için patoloji laboratuvarına gönderilir.

Testis Kanseri Evreleri Nasıldır?

Testis kanseri tanısı konduğu zaman ilk yapılması gereken hastalığın evrelemesinin yapılmasıdır. Yani kanserin testis içindeki yayılımı, lenf bezlerine atlayıp atlamadığı, akciğer ve beyin gibi uzak  organlara sıçrama yapıp yapmadığı araştırılır.

Testis kanserinin evreleri şöyledir;

1. Evre : Kanser sadece testisin içindedir.

2.Evre: Kanser testisin “Tunika Albuginea” denilen kapsülünü aşmıştır.

3. Evre: Kanser testisin “Spermatik Kort” denilen içinde damar ve sinirlerin bulunduğu sapına bulaşmıştır.

4. Evre: Kanser “Skrotum”a (testis torbası) yayılmıştır.

Testis Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastalığın testis, testis torbası, testis sapı, karın duvarının arkasındaki lenf bezlerine, akciğer ve beyin gibi uzak organlara yayılımı, sayısı ve hacminin değerlendirilmesine göre yapılan evrelendirmeye göre tedavi planlanır.

Testis Kanserinin Tedavisi
Testis Kanserinin Tedavisi

Patoloji sonucuna göre eğer kanser saldırgan değilse, ek bir tedavi gerekmez, hastanın belli aralıklarla takip edilmesi yeterli olabilir.  Patolojik inceleme sonucunda eğer kanser saldırgan bir özellikte ise; ek tedavi olarak 3 seçenek vardır. Bunlar;

 • Kemoterapi (ilaç tedavisi)

 • Karın arka duvarındaki lenf bezlerinin çıkartılması “Retroperitoneal Lenfadenektomi”

 • Radyoterapi (Işın tedavisi)

 

Tedavinin planlanması bu konuda geniş bir bilgi ve deneyim gerektirir. Testis kanseri tedavisinde üroloji, medikal onkoloji ve radyason onkolojisi işbirliği içinde olmalıdır.

Testis Kanseri Sonrası Sertleşme Sorunu Olur Mu?

Testis Kanseri Sonrası Sertleşme Sorunu Olur Mu
Testis Kanseri Sonrası Sertleşme Sorunu Olur Mu?

Testis tümörü hastalarında görülen sertleşme sorunu genellikle psikolojik ya da organik nedenlere bağlıdır. Testis kanserinin doğrudan sertleşme üzerine bir etkisi yoktur. çünkü ameliyat sırasında penisi sertleştiren  damar ve sinirlere zarar verilmez. Ancak kemoterapi ve radyoterapi gören hastalarda testislerde sperm üretimi durur ve bu hastalar çocuk sahibi olamazlar.

Testis Kanserinde Sperm Bankası Uygulaması Nasıl Olur?

Testis kanseri olan hastalarda cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinden önce hastadan dondurulmak üzere sperm alınması gerekir. Çünkü daha sonraki dönemlerde kısırlık görülebilir.

Özellikle kemoterapi ve ışın tedavisi hastaların çocuk sahibi olabilme potansiyellerini yok eder. Tedavi sonrası iyileşen hastalar normal cinsel yaşantısına dönse de çocuk sahibi olamayabilirler. Bu hastalar dondurulmuş spermler ile tüp bebek yöntemi sayesinde çocuk sahibi olabilirler. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce mutlaka hastanın spermleri alınarak dondurma işlemi yapılmalıdır.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.