Thulium Lazer Prostat Ameliyatı (ThuLEP) Nedir?

Thulium lazer prostat ameliyatı, thulium lazer enerjisi ile uygulanan bir prostat ameliyattır. Thulium lazer, tıpta deri lezyonlarının, prostat büyümesi ve mesane tümörlerinin tedavisinde kullanılan güncel bir lazer türüdür. ThuLEP, Thulium Laser Enuclation of Prostate  cümlesindeki kelimelerin baş harflerin kısaltılmasından oluşur.

Prostat Büyümesi Nedir?

Prostat, sadece erkeklerde bulunan bir organdır. Üreme sisteminin bir parçasıdır. İdrar kesesinin hemen altında bulunur. Prostatın içerisinden idrar kanalı geçer. Prostat bezi, belli bir yaştan sonra, bir takım hormonların etkisiyle büyüyen bir organdır. Bu büyüme sonucu, prostatın içerisinden geçen idrar yolu sıkışmakta ve içinden idrar geçişi zorlaşmaktadır. Prostat büyümesinin tedavisi prostat büyüklüğüne, hastanın şikayetlerinin derecesine göre değişir.

Thulium Lazer Hangi Ürolojik Hastalıkların Tedavisinde  Kullanılır?

Thullium lazer, iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu ameliyat ThuLEP olarak bilinir. Bu yöntem ile her büyüklükteki prostat ameliyat edilebilir.

Mesane tümörlerinin kapalı yöntemle tedavisinde de thulium lazer kullanılmaktadır.

Böbrek içindeki havuzcuklarda ve üreter adı verilen kanallarda bulunun tümörlerin tedavisinde yine thulium lazer kulanıllmaktadır.

Thulium Lazer Prostat Ameliyatı Nedir? 

Thulium lazer kullanılarak yapılan bir prostat büyümesi ameliyatı türüdür. Thulium lazer ile uygulanan ameliyatlarda, lazerin dokuya nüfuz etme derinliğinin daha az (0.25 mm) olması ve dalga boyunun sürekli enerji ile belirli bir ısı altında sabit çalışması sonucu daha az doku hasarı oluşur. Thulium lazer ile uygulanan prostat ameliyatının (ThuLEP) avantajları şunlardır;

Hasta daha çabuk iyileşir.

Kanama daha az olur.

İdrar kaçırma görülmez.

Cinsel fonksiyon bozukluğu görülme riski daha azdır.

Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda ilaç kesilmeden uygulanabilir.

Uzun yıllar sonra bile hastalık tekrarlamaz.

Ameliyattan sonra idrar yanması gözükmez.

Thulium Lazer Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

ThuLEP ameliyatında, penis ucundan girilerek prostat ulaşılır. Büyümüş prostat dokusu ile prostatın dış kabuğu birbirinden ayrılır. Kabuğundan ayrılan büyümüş prostat dokuları, mesane içine atılır. Daha sonra özel bir cihaz yardımıyla, mesane içine atılan prostat dokusu küçük parçalara ayrılır ve idrar deliğinden vücut dışına çıkarılır.

ThuLEP lazer ile uygulanan prostat ameliyatı, prostat büyüklüğüne göre 1-3 saat arasında değişir. Hastanede kalış süresi de yine prostatın büyüklüğüne ve hastanın mevcut ek hastalıklarına göre değişir. Bu süre ortalama 1 ya da 2 gündür.

TUR Prostat İle ThuLEP Arasında Ne Fark Vardır?

TUR prostat ameliyatı elektrokoter ile yapılır. Yani elektrik enerjisi kullanılır. TUR ameliyatında büyümüş olan prostat dokusu küçük parçalar halinde kesilerek yapılır. Bu yüzden geride bir miktar prostat dokusu kalabilir. Bu yüzden bir süre sonra hastalık tekrar edebilir. Ayrıca ameliyat sonrası dönemde, elektrik enerjisi yanıklarına bağlı olarak idrarda yanma ve kanama olabilir.

ThuLEP lazer prostat ameliyatında ise büyümüş prostat dokusu, prostat kapsülünden ayrılarak bir bütün olarak tamamen çıkarılır. Bu yüzden geride doku hiç kalmaz ve uzun yıllar sonra bile prostat hastalığı tekrarlamaz. Ameliyattan sonra idrarda yanma veya kanama genellikle olmaz. Hasta 1-2 gün içinde evine gider. Yaklaşık bir hafta sonra normal yaşantısına döner.

HoLEP ile ThuLEP Arasındaki Fark Nedir?

HoLEP ameliyatı da ThuLEP ameliyatına çok benzer. HoLEP ameliyatında da büyümüş prostat dokusu ile prostat kabuğu arasına girilerek büyümüş prostat dokuları kabuktan ayırılır. Ayrılan bu doku mesane içine atılır. Daha sonra morselatör ismi verilen bir alet ile parçalanır. Bu parçalar idrar kanalından vücut dışına alınır.

Genellikle HoLEP ve ThuLEP ameliyatının sonuçları birbirine benzerdir. Ancak thulium lazerin kesme gücü daha iyidir ve dokulara nüfuz etme derinliği daha azdır. Bu yüzden daha az kanama olur. İdrar tutmayı sağlayan kaslar daha az etkilenir. Meni çıkışı sorunları daha az görülür.

GreenLight Lazer ile ThuLEP Arasındaki Farklar Nelerdir?

GreenLight lazer ile yapılan prostat ameliyatında büyüyen prostat dokusu buharlaştırılarak yok edilir. Buharlaştırma yöntemine bağlı olarak bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır.  Ameliyata alınan prostat dokularının yapısı bozulmakta ve inceleme iyi yapılamamaktadır. Arıca ameliyat sonrası uzun süre idrarda yanma ve kanama görülür. Bu yüzden buharlaştırma yöntemleri artık yerini  enükleasyon yöntemlerine (büyüyen prostat dokusu ile prostat kabuğunun ayrılması) bırakmaktadır.

Thulium Lazer Prostat Ameliyatı İçin Bir Yaş Sınırı Var Mıdır?

ThuLEP lazer prostat ameliyatı her yaştaki hastaya uygulanabilir. Ameliyat için belli bir yaş sınırlaması yoktur. Prostat büyümesi olan bazı hastalar ileri yaşta olabilir. Bu hastalarda bile diğer yöntemlere göre çok daha kolay ve güvenli bir şekilde uygulanabilir. Ameliyat hasta genel ya da spinal anestezi altında iken yapılır. Bu yüzden ameliyat öncesi dönemde hastayı anestezi uzmanının değerlendirilmesi gerekir.

Daha Önce Prostat Ameliyatı Olanlar ThuLEP Olabilir Mi?

Prostat ameliyatı olan kişilerde bazen hastalık tekrarlayabilir. Hastanın daha önce prostat ameliyatı olmuş olması, ThuLEP yöntemi ile yeniden ameliyat olması için bir engel teşkil etmez.

ThuLEP Lazer Prostat Ameliyatı Sonrası Sonda Takılır Mı?

ThuLEP lazer prostat ameliyatı sonrası hasta bir süre sondalı kalır. Elektrokoter ile yapılan TUR prostat ameliyatında olduğu gibi, ThuLEP lazer prostat ameliyatı sonrasında da hasta sondalı kalır. Amaç sondadan mesane içerisine gönderilen sıvı ile mesanenin yıkanmasıdır.  Klasik TUR prostat ameliyatında bu yıkama kanama nedeniyle daha uzun sürdüğünden sondalı kalma süresi biraz daha uzundur. ThuLEP ameliyatı olan hasta ise 1-2 gün sondalı kalır.

Thulium Lazer Prostat Ameliyatı Sonrası Normal Hayata Dönüş Nasıl Olur?

ThuLEP lazer ameliyatı bittikten 4-6 saat sonra genellikle hasta yemek yemeye ve su içmeye başlayabilir. Ameliyata bağlı açık yara ya da kesi olmadığından pansuman yapılması gerekmez. Hastanın sondası çekildikten sonra idrarını yapması beklenir. İdrar yaptıktan sonra hasta taburcu edilerek evine gönderilir.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.