Testis Kanseri

Testis kanserinin en yaygın belirtisi, testisin bir kısmında genellikle ağrısız yumru ya da şişliktir. Bu sayfada bütün bilgilere ulaşabilirsiniz.

Testis Kanseri Nedir?

Testis kanseri ya da testis tümörü, tesislerdeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Testisler,  penisin altında gevşek bir cilt torbası olan skrotum (testis torbası) içinde bulunur. Testisler…
Daha fazla oku...

Testis Kanseri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kesin nedeni tam olarak bilinmez. Ancak bazı risk faktörleri testis kanserine neden olabilir. Doğuştan gelen bir bozukluk olan inmemiş testis hastalarında testis kanseri görülme ihtimali daha yüksektir. Daha önceden testis kanserine yakalanmış olma, genetik faktörler, 40 yaşından genç ve 50 ila 60 yaş arasında olma, esrar kullanan, birinci derece akrabalarında testis kanseri görülen kişilerde hastalığın görülme ihtimali daha yüksektir.

Tedavi edilmez ise, karın arka duvarındaki lenf bezlerine, akciğer ve diğer organlara yayılabilir.

İnmemiş testis hastalarında görülme ihtimali daha yüksektir. Daha önceden testis kanserine yakalanmış olan kişilerde, genetik yatkınlığı olanlarda,  40 yaşından daha genç ve 50 ila 60 yaş arasındaki kişilerde, esrar kullananlarda, birinci derece akrabalarında testis kanseri görülen kişilerde testis kanseri görülme ihtimali daha fazladır.

Daha çok 40 yaşından daha küçük kişilerde görülür. Ayrıca 50 ila 60 yaş arasındaki kişilerde de hastalık sık görülür.

Hastalığın erken evredeki tedavisi cerrahidir. Yani tümörlü testis çıkarılır. İleri evre hastalıkta kemoterapi ve ışın tedavisi de kullanılır.

Yapılan araştırmalarda 5, 6 ve 12. kromozomlardaki bozukluk ile testis kanserine yakalanma riski arasında bir ilişki olduğunu görülmüştür. Testis kanserine yakalanmada genetik mirasın rolü, diğer kanser türlerine göre daha fazladır. Hastalığa yakalanan bir kişinin erkek kardeşinin testis kanserine yakalanması 8-10 kat fazladır.

Evet, nüks görülebilir.

Malign neoplazm kanser anlamına gelir. Metastaz yapabilme potansiyeli vardır.

Bir testisin alınması cinselliği etkilemez. Yani penis ereksiyonunu ve çocuk sahibi olmayı etkilemez. Bir testiste üretilen erkeklik hormonu cinsel fonksiyonlar için yeterlidir.

En önemli belirtisi, yumurtalıkta ağrısız şişlik, büyüme, kitledir. Kitle tespit edildiğinde aksi ispat edilene kadar testis kanseri olarak kabul edilmelidir. Daha sonra ultrason ve tümör belirteçleri için kan tahlilleri yapılır. Ultrasonografi, tanıyı doğrulamak ve ayırıcı tanı için çok değerlidir. Tümör belirteçleri, testis tümör hücreleri tarafından üretilen proteinlerdir. Bu belirteçlerin normal sınırların üzerinde saptanmaları testis kanseri açısından çok önemlidir. Ancak normal seviyede bulunmaları tümörün mevcut olmadığını göstermez.

Diğer testis normal ise çocuk sahibi olmaya engel teşkil etmez. Ancak kemoterapi ya da ışın tedavisi de uygulanması gerekebilir. Bu tedaviler sperm üretimini bozar. Bu yüzden tedavi öncesi sperm dondurma işlemi yapılmalıdır.