Laparoskopik Cerrahi

[ultimate_heading main_heading=”Laparoskopik Cerrahi” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:60px;mobile_landscape:44px;” main_heading_line_height=”desktop:70px;mobile_landscape:54px;” main_heading_margin=”margin-bottom:5px;” main_heading_style=”font-weight:bold;” sub_heading_font_size=”desktop:24px;” sub_heading_line_height=”desktop:34px;” el_class=”color-title accent-title-color” sub_heading_font_family=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” sub_heading_style=”font-weight:bold;” sub_heading_margin=”margin-bottom:10px;” margin_design_tab_text=””]

Laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat), karın bölgesine yapılan bir kaç adet 1-1.5 cm’ lik kesilerden vücuda yerleştirilen ince tüplerin içinden sokulan aletler ve kamera yardımı ile gerçekleştirilen ameliyatlardır. Halk arasında kapalı, kansız ya da bıçaksız ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi ile bir çok böbrek, böbrek üstü bezi ve prostat ameliyatı yapılmaktadır.

[/ultimate_heading]

Laparoskopik cerrahinin açık cerrahiden en önemli farkı, ameliyatı gerçekleştirmek için büyük kesilere gerek olmamasıdır. Bu yüzden kapalı ameliyat olarak da bilinir. İşlem sırasında, önce karın boşluğuna ince bir iğne sokulur ve karın karbondioksit gazı ile şişirilir. Daha sonra trokar adı verilen içi boş tüplerden 2 ya da 3 tane yerleştirilir. Bu trokarların birinden karın boşluğunu aydınlatan ışıklı bir kamera gönderilir. Bu kamera karın içindeki organları ve ameliyat sahasını büyüterek bir televizyon monitörüne yansıtır. Cerrah ameliyatını bu monitöre bakarak gerçekleştirir. Diğer trokarların içinden ise ameliyatta kullanılan makas ve kanama durdurucu diğer cerrahi aletler gönderilir.

laparoskopik-cerrahi
[ultimate_heading main_heading=”Laparoskopik Cerrahi Kullanım Alanları” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:60px;mobile_landscape:44px;” main_heading_line_height=”desktop:70px;mobile_landscape:54px;” main_heading_margin=”margin-bottom:5px;” main_heading_style=”font-weight:bold;” sub_heading_font_size=”desktop:24px;” sub_heading_line_height=”desktop:34px;” el_class=”color-title accent-title-color” sub_heading_font_family=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” sub_heading_style=”font-weight:bold;” sub_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]

Laparoskopik cerrahinin en sık kullanıldığı alanlardan biri ürolojik cerrahidir. Ürolojiyi ilgilendiren bir çok hastalığın cerrahi tedavisinde laparoskopik cerrahi kullanılır. Bunlar;

[/ultimate_heading]

Nefrektomi ve Parsiyel Nefrektomi

Kanser, enfeksiyon ya da böbrek naklinde kullanılmak için böbreğin tamamen veya kısmen çıkarılması gerekebilir. Kanser nedeniyle alınan böbreğin tek bir parça halinde çıkarılması gerekir. Bunun en önemli nedeni kanser hücrelerinin karın içine dökülmesini önlemektir. Ayrıca tek parça halinde çıkarılması, mikroskop altında kanserli dokunun incelenmesi ve doğru teşhis konulabilmesi için de gereklidir. Yine böbrek naklinde kullanılmak için vericiden alınan böbrek de, tek parça halinde çıkarılmalıdır. Diğer nedenlerden dolayı çıkarılan böbrekler, karın içinde özel bir alet ile küçük parçalara ayrılır ve trokar içinden dışarıya alınır.

Radikal Prostatektomi

Radikal prostatektomi, prostat içindeki kanserin tedavisinde oldukça etkin bir tedavi yöntemidir. Bu ameliyat açık, laparoskopik ya da robotik yöntemlerle yapılabilir. Laparoskopik cerrahinin açık ameliyata göre başlıca avantajları; ameliyat sahasının daha büyük olarak görüntülenmesi, daha az kan kaybı, daha az ağrı ve yara yerinin daha hızlı iyileşmesidir. Ancak robotik cerrahiye göre laparoskopik cerrahinin maliyet dışında bir üstünlüğü bulunmamaktadır.

Böbrek Kisti Çıkarılması

Böbrek kistleri genellikle iyi huyludurlar. Ancak çok büyük olduklarında ağrıya neden olabilirler. Yine kist içindeki sıvı iltihap kapabilir, böbrek üzerine bası yaparak böbreğin çalışmasını bozabilir. Bazı  kistlerde kansere dönüşebilir. Bu yüzden bu tür durumlarda kistin alınması gerekir. Bu işlem laparoskopik cerrahiyle çok rahat gerçekleştirilebilir.

Adrenalektomi

Adrenal bez, böbreğin hemen üstünde bulunur. Bu yüzden böbrek üstü bezi olarak da bilinir. Adrenal bezin yüksek tansiyona ya da  hormonal dengesizliklere neden olan iyi huylu tümörleri ya da kanserleri durumunda, adrenal bezin çıkarılmasını gerekir. laparoskopik cerrahi ile adrenal bezin çıkarılmasına laparoskopik adrenalektomi denir.

Sistektomi ve Parsiyel Sistektomi

Mesane kanserinin tedavisinde mesanenin çıkarılması işlemine sistektomi denir. Mesanenin Tamamının değil de, bir kısmının çıkarılmasına ise parsiyel sistektomi denir. Mesanin çıkarılması açık, laparoskopik ye da robotik yöntemler ile gerçekleştirilir. Laparoskopik yöntemle mesanenin çıkarılmasına laparoskopik sistektomi denir.

Lenf Nodu Diseksiyonu

Lenf nodu diseksiyonu, lenf bezlerinin çıkartılması işlemidir. Prostat, mesane, böbrek ve testis kanserlerinde leğen boşluğu (pelvik) ya da  karın arka duvarındaki (retroperitoneal bölge) lenf düğümlerinin çıkarılması gerekebilir. Amaç hastalığın evrelemesini daha iyi yapabilmek ve tedavinin daha iyi olmasını sağlamaktır. Lenf düğümleri laparoskopik olarak çıkarılabilmektedir.

Pyeloplasti

Böbreğin ile üretera (böbreği mesaneye bağlayan tüp) bağlandığı ile birleştiği yerde doğuştan ya da sonradan  çeşitli nedenlerden dolayı oluşan darlığa, üreteropelvik bileşke darlığı (böbrek çıkım darlığı) adı verilir. Bu darlık tedavi edilmez ise böbrekte hidronefroz adı verilen şişme meydana gelir. Bu durum böbrekte harabiyete yol açar. Laparoskopik piyeleoplasti işleminde, bu bölgedeki darlık çıkarılır ve böbrek ile üreter yeniden ağızlaştırılarak tamir edilir.

Üreteroliz

Üreter, böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine taşıyan ince bir tüptür. Üreter böbrekten çıktıktan sonra karın arka duvarından mesaneye uzanır. Uzunluğu yaklaşık 30 cm’ dir. Üreterlerin çevresinde bazen çeşitli nedenlerden dolayı skar dokusu oluşur. Bu duruma retroperitoneal fibrozis denir. Bu durumda üreterleri etrafını saran bu skar dokusundan kurtarmak gerekir. Bu ameliyata üreterolizis denir. Bu işlem laparoskopik olarak yapılabilir.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.