Yapay Mesane Nedir? Hangi Hastalara Yapılır?

Yapay mesane nedir? Yapay mesane, idrar kesesinin bazı nedenlerden dolayı çıkarılmasından sonra, bağırsakların bir kısmının kullanılarak oluşturulan mesaneye verilen isimdir. Bağırsak mesane, yeni mesane, ortotopik mesane, neobladder gibi isimlerle de bilinir.

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane ya da idrar torbası, karın alt bölümünde bulunan ve içi boş olan kaslardan yapılı bir organdır. Görevi böbreklerde kanın süzülmesi sonucunda oluşan idrarı biriktirmektir.  Mesane kanseri ya da tümörü, mesaneden köken alan bir kanser türüdür.  Toplumda sık görülen bir hastalıktır. Erkeklerde kadınlara göre çok daha fazla görülür. Bunun nedeni, sigara içme alışkanlığının erkeklerde daha fazla olmasıdır.

Yapay Mesane Nedir?

Bağırsak mesane ya da ortotopik mesane olarak da adlandırılır. Mesanenin alınması işlemi (sistektomi), genellikle bazı mesane kanserlerinde tedavi amacıyla uygulanır.  Bağırsak mesane ameliyatında, yaklaşık 50 cm uzunluğundaki bir bağırsak, küre şekline getirilir. Böbrekten gelen idrar kanalları bu keseye bağlanır. Kesenin bir ucu da dış idrar kanalına bağlanır. Bağırsak mesane uygulanan hastalar karınlarında idrar torbası taşımazlar.

Bağırsak mesane konusunda sık merak edilen konulardan biri de bu mesanenin bir ömrünün olup olmadığıdır. Bağırsak mesane hasta yaşadığı sürece görevini yerine getirir yani yapay mesanenin bir kullanım ömrü yoktur.

Yapay mesane ameliyatı eskiden açık cerrahi yöntemler ile yapılırdı. Kliniğimizde ise bu ameliyat robotik cerrahi yöntem ile tamamen kapalı olarak yapılabilmektedir.

Yapay Mesane Nedir? Hangi Hastalara Yapılır?

Yapay mesane, idrar torbası alınan herkese yapılabilir. Ancak hastanın el becerilerinin iyi olması gerekir. Çünkü bazen, yapay mesanesini bir sonda ile boşaltması gerekebilir. Mesane, idrar kesesindeki kanserin idrar torbasındaki kaslara geçmesi durumunda ameliyat ile çıkarılır. Buna radikal sistektomi adı verilir. Mesanenin alınması, mesane kaslarına geçmeyen ancak çok büyük olan kanserlerde de gerekebilir.

Mesane kanser dışı nedenlerden dolayı da alınabilir. Örneğin, mesane tüberkülozu (mesane veremi) gibi mesane enfeksiyonlarında mesanede ciddi kayıplar meydana gelir. Ayrıca kafa travmaları ya da omurilik yaralanmalarında mesane sinirleri zarar görür ve idrar kesesinin hacmi ileri derecede azalır. Böyle durumlarda da yapay mesane yapılması gerekir.

Yapay Mesanenin Avantajı Nedir?

Yapay mesanenin (bağırsak mesane) en önemli avantajı; hastanın hayat kalitesini düşürmemesi ve sosyal olarak kabul edilebilir olması olarak söylenebilir. Yapay mesanesi olan kişi, daha konforlu bir hayat sürer. Karnında idrar torbası taşımak zorunda değildir. İdrarını normal idrar deliğinden yapabilir.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.