Mesane Kanserinde Tedavi

Mesane kanserinde tedavi, kanserin bulunduğu evreye göre değişir. Hastalığın erken evresinde yapılacak ilk iş, kapalı bir ameliyat yöntemi olan TUR mesane ameliyatı ile kanserin mesaneden kazınmasıdır. TUR-mesane, hem hastalığın tedavine hem de hastalığın evrelemesine yarar.

Mesane Kanserinde Tedavi Seçenekleri

TUR-Mesane Ameliyatı

TUR mesane ameliyatında, idrar kanalından özel bir alet ile girilir. Mesane içinde gözle görülen bütün kanser dokusu kazınır ve parçalar vücut dışına alınarak inceleme için patoloji laboratuarına gönderilir.  İşlemin sonunda hastaya bir idrar sondası takılır. Kanama ve pıhtı oluşmaması için bir gün süreyle sondadan mesane yıkaması yapılır. Genellikle ertesi gün sonda çekilir ve hasta taburcu edilir.

Yapılan patolojik incelemede, kanserin idrar kesesinin kas tabakasına ulaşmadığı tespit edilirse yani kanserin yüzeysel olduğu anlaşılır. Bu durumda yapılan TUR mesane ameliyatı yeterli olur. Ancak bazı durumlarda bu kapalı ameliyata ek olarak, hastalığın tekrar oluşmaması ya da ilerlememesi için mesane içine kanser hücrelerini öldüren kemoterapi ilaçları ya da vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren tüberküloz aşısı mikrobu verilmesi gerekebilir.  Bazen kanser tekrarlayabilir, bu durumda bu süreç tekrarlanır, yeniden TUR mesane ameliyatı uygulanır, kazınan kanser hücreleri tekrar patolojik incelemeye gönderilir ve bu sonuca göre tekrar bir tedavi şekli belirlenir.

Radikal Sistektomi

Yüzeysel mesane tümörlerinin ilerlemesi ve kas tabakasını tutması durumunda, yapılan kapalı ameliyatta kanser kas tabakasına ilerlemiş olarak tespit edilirse ya da yüzeysel olmasına rağmen mesanene içinde temizlenemeyecek kadar fazla miktarda tümör dokusu varsa bu durumda, idrar kesesi ameliyat ile tamamen alınır. Bu işleme radikal sistektomi adı verilir. Bu işlem açık ya da kapalı olarak yapılabilir. Ancak günümüzde robotik teknolojinin sağladığı avantajlardan dolayı radikal sistektomi ameliyatı robotik yöntemle el değmeden kolaylıkla yapılabilmektedir.

Radikal sistektomi yani mesanenin alınması ameliyatı büyük bir ameliyattır. Bu ameliyatta mesane, mesane çevresindeki yağ dokuları, prostat, meni kesesi ile meni kanallarının uç kısımları alınır. Daha sonra etraftaki lenf bezleri çıkartılır.

Mesane çıkarıldıktan sonra, böbreklerde üretilen idrarın bir şekilde dışarı atılması gerekir. Bunun için iki seçenek vardır. Bunlardan biri, idrar kanallarının uçlarının bağırsaklardan alınan bir parçaya bağlanması ve daha sonra bu bağırsak parçasının da karın duvarına ağızlaştırılmasıdır. Bağırsağın karın duvarına ağızlaştırıldığı bölgeye özel bir torba takılır. İdrar ürostomi torbası adı verilen bu torbada toplanır.

Yapay (Bağırsak) Mesane

İdrar kesesi alındıktan sonra uygulanan bir diğer yöntem ise bağırsaktan mesane yapılmasıdır. Bu yöntemde, 30-45 cm uzunluğunda bir bağırsak parçası kullanılarak bir kese haline dönüştürülür. Buna yapay mesane denir.  Böbreklerden gelen idrar kanallarının uçları bağırsaktan yapılan bu yeni mesaneye bağlanır. Bu yeni mesanenin bir ucu üretra adı verilen idrar yoluna bağlanır. Böylece yeni mesanede biriken idrar dışarıya atılır.

Radyoterapi (Işın Tedavisi)

Radyoterapi ya da halk arasındaki adıyla ışın tedavisi, yüksek enerjili radyasyon ışınları kullanılarak kanser hücrelerinin yok edilmesidir. Mesane kanserinde radyoterapi tedavisi, özellikle sağlık durumu ameliyat için uygun olmayan ya da ameliyat olmak istemeyen hastalarda uygulanır.

Kemoterapi

Eğer mesane kanseri vücutta başka organlara sıçramışa bu duruma metastatik mesane kanseri denir. Bu durumda tedavi seçeneği sistemik kemoterapi tedavisidir. Damar yoluyla verilen ilaçlar ile kanser hücrelerinin üremesi durdurulmaya ve yok edilmeye çalışılır.

 

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.