Mesane Tümörü-Belirtileri-Nedenleri-Tedavisi

Mesane tümörü, mesanenin iç yüzünü döşeyen mukoza tabakasındaki ürotelyal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın görülen bir kanser türüdür. Mesane kanseri erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür, her yaşta görülebilir ancak genellikle yaşlı kişilerde daha yaygındır.

Mesane Tümörü Neden Olur?

Mesane kanserinin tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte olası risk faktörleri şunlardır;
Sigara içme
Uzun süreli mesane enfeksiyonu
Benzen ve arilamin gibi kimyasal maddelere maruz kalma
Daha öncesinde tedavi amacıyla alt karın bölgesine radyoterapi yani ışın tedavisi uygulanmış olması

Mesane Tümörü Belirtileri Nelerdir?

En sık görülen belirti idrarda kan görülmesidir. İdrardaki kan genellikle gözle görülür şekildedir. Ağrısız ve pıhtı içerir.
Diğer belirtiler şunlardır;
Sık idrara çıkma ihtiyacı
Acil idrara çıkma ihtiyacı
İdrar yaparken sırtta veya alt karın bölgesinde ağrı

Mesane Kanserinin Tanısı Nasıl Konur?

Mesane kanserinde en önemli tanı aracı sistoskopidir. Sistoskopi kamera ve video sistemi ile mesane içinin muayene edilmesi işlemidir. Sistoskopi sırasında, sistoskop adı verilen ince ve tüp şeklindeki bir alet ile idrar yollarından girilerek mesane incelenmekte ve gerekli görüldüğü takdirde muayene amacıyla biyopsi yanişüpheli alandan inceleme için doku parçası alınmaktadır.
Hastalığın evrelemesinde ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya MR gibi bazı görüntülenme yöntemlerine başvurulabilir.

Mesane Kanseri Tedavisi Nasıldır?

Hastalığın tedavisi, hastalığın evresine göre değişmektedir. Tedavi seçeneğine karar vermede hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktörler etkilidir. TUR-Mesane, mesanenin tamamen çıkarılması (radikal sistektomi) ve bağırsaklardan mesane yapılması (yeni mesane, yapay mesane), kemoterapi ve radyoterapi tedavi seçenekleri arasındadır.

Robotik radikal sistektomi ve ince bağırsaktan yapılan ”yapay mesane”, mesane kanserinin tedavisinde kullanılan bir ameliyat yöntemidir. Mesane kanserinde tedavi, hastalığın evresine göre belirlenir.  Mesane kanseri yüzeyel ise yani mesane duvarındaki kasları tutmamışsa, ilk planda uygulanan tedavi, TUR-Mesane ameliyatıdır. Mesane kanseri, kas tabakasına sirayet etmişse ya da yüzeyel evrede olup mesane içindeki kanser çok büyükse, tüm mesanenin çıkarılması gerekir. Bu işleme “Radikal Sistektomi” adı verilir. Ameliyat robotik cerrahi ile gerçekleştirilirse, “Robotik Radikal Sistektomi” adını alır.

Sistektomi ameliyatında robotik cerrahi ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.