Mesane Tümörü Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Mesane tümörü, mesanenin iç yüzünü döşeyen mukoza tabakasındaki ürotelyal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın görülen bir tümördür. Mesane kanseri erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür, her yaşta görülebilir ancak genellikle yaşlı kişilerde daha yaygındır.

Mesane Tümörü İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Mesane kanserinin tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte olası risk faktörleri şunlardır;

  • Sigara içme
  • Uzun süreli mesane enfeksiyonları
  • Benzen ve arilamin gibi kimyasal maddelere maruz kalmak
  • Daha öncesinde tedavi amacıyla alt karın bölgesine radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanmış olması

Mesane Tümörü Belirtileri Nelerdir?

En sık görülen  belirti idrarda kan görülmesidir. İdrardaki kan genellikle gözle görülür şekildedir. Ağrısız ve pıhtılıdır.

Diğer belirtiler şunlardır;

Sık idrara çıkma ihtiyacı

Acil idrara çıkma ihtiyacı

İdrar yaparken sırtta veya alt karın bölgesinde ağrı

Mesane Tümörünün Tanısı Nasıl Konur?

Mesane  kanseri tanısında en önemli tanı aracı sistoskopidir. Sistoskopi kamera ve video sistemi ile mesane içinin muayene edilmesi işlemidir.  Sistoskopi sırasında,  sistoskop adı verilen ince ve tüp şeklindeki bir alet ile idrar yollarından girilerek mesane incelenmekte ve gerekli görüldüğü takdirde muayene amacıyla biyopsi yani şüpheli alandan inceleme için doku parçası alınmaktadır.

Hastalığın evrelemesinde ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya MR gibi bazı görüntülenme yöntemlerine başvurulabilir.

Mesane Tümörü Tedavisi Nasıldır?

Hastalığın tedavisi, hastalığın evresine göre değişmektedir. Tedavi seçeneğine karar vermede hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktörler etkilidir. TUR-Mesane, mesanenin tamamen çıkarılması (radikal sistektomi) ve bağırsaklardan mesane yapılması (yeni mesane, yapay mesane), kemoterapi ve radyoterapi tedavi seçenekleri arasındadır.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.