Mesane Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mesane kanseri tedavisi, kanserin bulunduğu evreye göre değişir. Hastalığın erken evresinde yapılacak ilk iş, kapalı bir ameliyat yöntemi olan TUR mesane ameliyatı ile kanserin mesaneden kazınmasıdır. Bu ameliyatta idrar kanalından özel bir alet ile girilir, kanser dokusu kazınır ve parçalar vücut dışına alınarak inceleme için patoloji laboratuvarına gönderilir.  Daha sonra bir idrar sondası takılır ve işleme son verilir. Kanama ve pıhtı oluşmaması için bir gün süreyle i yıkamak gerekebilir. Genellikle ertesi gün sonda çekilir ve hasta taburcu edilir.

Yapılan patolojik incelemede, kanserin idrar kesesinin kas tabakasına ulaşmadığı tespit edilirse yani kanserin yüzeyel olduğu anlaşılır. Bu durumda yapılan TUR mesane ameliyatı yeterli olur. Ancak bazı durumlarda bu kapalı ameliyata ek olarak, hastalığın tekrar oluşmaması ya da ilerlememesi için mesane içine kanser hücrelerini öldüren kemoterapi ilaçları ya da vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren tüberküloz aşısı mikrobu verilmesi gerekebilir.  Bazen kanser tekrarlayabilir, bu durumda bu süreç  tekrarlanır, yeniden TUR mesane ameliyatı uygulanır, kazınan kanser hücreleri tekrar  patolojik incelemeye gönderilir ve bu sonuca göre tekrar bir tedavi şekli belirlenir.

Radika Sistektomi Ameliyatı Nedir?

Yüzeysel mesane tümörlerinin ilerlemesi durumunda, yapılan kapalı ameliyatta kanser kas tabakasına ilerlemiş olarak tespit edilirse ya da yüzeysel olmasına rağmen hastalık mesanenin birçok yerine yayılmış durumdaysa idrar torbası ameliyat ile tamamen alınır. Bu işleme radikal sistektomi adı verilir. Bu işlem açık ya da kapalı yani laparoskopik ya da robotik olarak yapılabilir.
Mesanenin alınması ameliyatı büyük bir ameliyattır. Bu ameliyatta mesane, mesane çevresindeki yağ dokuları, prostat, meni kesesi ile meni kanallarının uç kısımları alınır. Daha sonra etraftaki lenf bezleri çıkartılır. İdrar kanallarının uçları bağırsaklardan alınan bir parçaya bağlanır ve daha sonra bu bağırsak parça da karın duvarına ağızlaştırılır. Hastanın idrarı ürostomi torbası adı verilen bir torbada toplanır.

Bir diğer yöntem ise bağırsaktan yapay mesane yapılmasıdır. Bu yöntemde 30-45 cm uzunluğunda bir bağırsak kullanılarak yeni bir mesane yapılır. İdrar kanalları bu yeni mesaneye bağlanır. Bu mesane normal idrar yoluna bağlanır.
Mesane kanseri olup da ameliyat olmak istemeyen ya da  diğer sağlık sorunları nedeniyle ameliyat uygulanamayacak olan hastalarda kemoterapi (ilaç tedavisi) ya da radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanır. Bazı hastalarda ise TUR mesane ameliyatı ile tümör dokuları alınabildiği kadar alınır ve ardından kemoterapi ve radyoterapi verilir.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.