Robotik Radikal Sistektomi Nedir?

Robotik radikal sistektomi, mesane kanseri nedeniyle robotik cerrahi ile mesanenin alınması işlemidir. Mesane kanserinin en iyi tedavisi, eğer kanser mesanenin kas tabakasına kadar ilerlemiş ancak vücudun başka organlarına yayılmamış ise, mesanenin çıkarılmasıdır. Bu işleme tıp dilinde sistektomi adı verilir. Sistektomi ürolojinin en büyük ameliyatlarından biridir. Sistektomi ameliyatı sırasında, kanser hücrelerinin sıçrayabileceği leğen kemikleri içindeki lenf bezlerinin de temizlenmesi gerekir. Lenf bezlerinin çıkarılmasına lenfadenektomi denir.

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane, böbreklerden süzülen idrarın depolandığı kaslardan oluşmuş olan torba şeklinde bir organdır. İdrar torbası ya da kesesi olarak da bilinir. Mesanenin iç yüzeyi özel bir hücre tabakasıyla örtülüdür. Mesane kanserlerinin çoğu, bu özel tabakadaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu oluşur. Hastalığın oluşumunda bilinen en önemli risk faktörü sigaradır. Hastalık genellikle 65 yaş üzerindeki kişilerde görülür. Mesane kanseri, erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık dört kat daha fazladır.İdrarda ağrısız kanama, mesane kanserinin en önemli belirtisidir.

Robotik Radikal Sistektomi Nedir?

Robotik radikal sistektomi ameliyatında karın gaz ile doldurulur. Karın içine bir kamera ve robotun kolları yerleştirilir. Daha sonra idrar kesesi, etrafındaki yağ tabakası ve prostat, rahim gibi komşu organlar çıkarılır. Leğen boşluğu içindeki lenf bezleri de, kanser hücrelerinin yayılmış olma ihtimaline karşı çıkarılır. Mesane ve lenf bezleri çıkarıldıktan sonra, idrar kanallarının ucu ya yeni yapılan yapay mesaneye, ya da bir bağırsak aracılığıyla karın ön duvarına ağızlaştırılır. Bu işleme üriner diversiyon adı verilir.

Robotik radikal sistektominin avantajları;

Robotik cerrahi ile yapılan radikal sistektomi ve yapay mesane ameliyatının açık yöntem ile yapılan göre bazı avantajları bulunmaktadır. Bunlar;

Ameliyatın üç boyutlu görüntü eşliğinde ve 10-20 kat büyütme ile net görüntü altında gerçekleştirilmesi

Karın duvarında büyük ameliyat izi olmaması nedeniyle daha iyi kozmetik görünüm

Penis sertleşmesini sağlayan sinirlerin daha iyi bir şekilde korunması

İdrar kaçırma riskinin olmaması

Kanamanın daha az ya da hiç olmaması

Ameliyat sonrası dönemde ağrının çok az olması

Daha çabuk iyileşme

 

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.