Robotik Radikal Prostatektomi Nedir?

Robotik radikal prostatektomi, prostat kanseri tedavisinde uygulan bir ameliyat yöntemidir. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Eğer kanser prostat dışına yayılmadan hastalık tespit edildiyse, hastalıktan kurtulmanın en iyi yolu radikal prostatektomi yani prostatın alınması işlemidir. Prostat kanser ameliyatında kullanılan başlıca üç çeşit cerrahi yöntem bulunmaktadır. Bunlar; açık, laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemlerdir.

Radikal Prostatektomi Nedir?

radikal prostat ameliyatı
radikal prostatektomi

Radikal prostatektomi, prostat kanseri nedeniyle prostat bezinin ameliyat ile tamamen çıkarılmasına denir. Prostat,  Prostat kanserinde uygulanan ameliyatın başlıca üç amacı vardır. Bunlar; hastanın hemen yanındaki meni keseleri ve meni kanallarının uçları bu ameliyat sırasında çıkarılır. Bazen leğen boşluğundaki lenf bezlerinin de çıkarılması gerekebilir. Buna lenfadenektomi denir. Prostat mesanenin hemen altında bulunur. Prostatın içinden idrar kanalı geçer. Prostat çıkarıldıktan sonra, mesane kesesinin ağzı ile idrar kanalı uç uca dikilerek idrar yolunun bütünlüğü sağlanır.

Robotik Radikal Prostatektomi Nedir?

Robotik radikal prostatektomi, radikal prostatektominin robotik cerrahi ile uygulanmasıdır. Radikal prostatektomide amaç, hastanın kanserden tamamen kurtulmasını sağlamak, ameliyat sonrası dönemde idrar kaçırmasını önlemek ve ereksiyonu mümkün olduğunca korumaktır. Bu açıdan bakıldığında robotik radikal prostatektomi , diğer cerrahi yöntemlere göre daha üstün başarı göstermektedir.

Robotik cerrahinin sağladığı daha büyük görüntü, robot kollarının insan elinin giremediği alanlara girmesi ve ameliyat sahasının daha kansız olması gibi avantajlardan dolayı, kanserin kontrol edilmesinde robotik cerrahi, açık ve laparoskopik cerrahi yöntemlere göre daha iyi sonuç vermektedir.

Ameliyat sonrası dönemde idrar kontrolünü sağlama için geçen süre yine laparoskopik ve açık cerrahiye göre daha çabuk olur.

Prostatın her iki yanından geçerek penise uzanan ve penisin sertleşmesini sağlayan sinirle robotik cerrahi yöntemi ile daha iyi korunurlar ve dolayısıyla sertleşme sorunları daha az yaşanır.

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.